Het verhaal van planeet Tara

Het verhaal van planeet Tara

Het verhaal van Tara

Tara, Tsja, waar te beginnen,

Er is niet veel bekend over Tara behalve dat het de voorgangers was van planeet aarde. Waar op aarde, aarde het hoofdelement is, is op Tara dat water. Een planeet van stroming, water wezens, harmonie, kleuren, vormen zonder woorden en gedachtes.

In de voorbereiding kwam ik langzamerhand diepe stukken tegen, wezens die we op aarde kennen als demonen (dit kent meerdere lagen en waarheden, het is nog niet helemaal helder welke precieze laag dit daarvan is) . Gek genoeg had ik hier altijd een soort van compassie en karmische verbinding mee gevoeld. Diep van binnen een weten dat ook zij wezens zijn ooit geboren in liefde. Nu werd zichtbaar dat dit wezen zijn getekend voor eonen door de ondergang van Tara.

In hun oorsprong droegen ze de vele dimensie en lagen van de natuur op Tara. In een diepe verbinding met de planeet. Toen er een nieuw buitenaards element kwam werd langzaam het begin van de ondergang inwijdt. Er kwam een nieuwe creatie, achteraf bleek dit de voorloper van de mens te zijn. Al snel werd de harmonie verstoord, kwam er over populatie. De eens zo op elkaar afgestemde eeuwig transformerende natuurwetten, die de coderingen en creatiestromen van de waterplaneet tot stand brachten, waren niet opgewassen tegen deze nieuwe levensvorm. Het werd zwaar, de energie stagneerde, werd stroperig. Eigenlijk miste er de stabiliteit om dit te dragen, het element aarde. Deze wezens die nou samen werkten met de ziel van de planeet zagen het aankomen en uiteindelijk gebeuren. DE ondergang. Zij vingen de klap op. Het eerst volledige vertrouwen naar liefde en licht maakte plaats voor haat en woede, anderen kapot willen maken. Hun pijn doorgeven. Ze hadden de destructie van Tara naar binnen gehaald, konden het niet containen, alleen doorgeven.

Ze waren karmisch verbonden met de mens, die door evalueerde op aarde. Een diepe schuld werd meegenomen. Schuld aan de bijdrage van de ondergang, wat zich op aarde resulteerde in het verhaal van eden, de erfzonde. Via een lange opstelling hebben we de ondergang opnieuw beleefd, hoe de planeet drukker werd en er niet meer voldoende ruimte was. Chaos en uitputting maakten dat Tara verscheurde.

Er werd nog een diepere oorsprong zichtbaar van de schuld. Het kwam voort uit het zwarte gat, in het midden van dit melkwegstelsel. Dit zwarte gat heeft veel destructie gecreëerd, puur vanuit zijn aanwezigheid. Deze destructie van alles wat hij naar binnenslokte is een natuurfenomeen, onderdeel van het lot van het leven wat wordt vernietigd. Maar ergens had het zwarte gat dit had hij op zichzelf betrokken. Waardoor er al in het begin van dit stelsel schuld ontstond. Daarvoor het zwarte gat verantwoordelijkheid te nemen.

Moeder aarde werd opgesteld en doorliep haar evolutie. Loch en zwaar, tot er water op haar kwam. Dit water stond in verbinding met het weten van Tara. Het water wou nu weer in beweging komen, maar dat zou immense gevolgen hebben voor de mensheid. Het verschuiven van landmassa’s. De tweede planeet van vrije keuze werd opgesteld. De opvolger van Aarde. Verwachtende dat het hoofdelement lucht zou zijn, bleek dat weer te komen uit het kader van bekende elementen hier op aarde. De planeet was steen, een ander element met een nog dichtere massa dan aarde. Wat betekent dat de lessen nog zwaarder en intenser worden, een hele nieuwe evolutie ligt daar in het verschiet.

Het zwarte gat kwam hiermee in verbinding. Wat symbolisch betekende dat dit de lotsbestemming is van mensen op aarde die verder willen evalueren in dualiteit. In een grotere dichtheid. Voor eenieder die kiest dieper in bepaalde lessen te duiken gaat de evolutie daar verder, zodra de aarde helemaal overgaat naar de nieuwe fase.

Tara vond nu rust en nam haar ware plek in als het verleden. Zij maakte de navelstreng los met de aarde. Zij is de moeder van planeet aarde. De grootmoeder van planeet aarde was ook aanwezig, Grootmoeder maan, zij staat symbool voor een oudere nog te ontdekken plek in het universum. Ze opende steeds weer de belichaming, nieuwe bedradingen met klank.

De demonische kracht eindigde in het midden van de cirkel, verwelkomt in hun pijn, afscheiding, schuld en schaamte. Je bent niet vergeten, en bent ook, een onlosmakelijk onderdeel van de mens. De mens kwam erbij, en keek deze wezens aan. De mens nam verantwoordelijkheid voor haar deel van deze creatie. De grote centrale zon kwam dichterbij de aarde, wat symbool staat voor het activeren van de goddelijke kracht in de mens, het volledig indalen van de vrije wil. En de aarde klaarmaken voor haar nieuwe plek in het Universum, als Nieuwe Aarde.

We maken ons klaar voor de laatste editie van deze episode. De grote centrale zon.

Veel van deze krachten komen voor in het elfenspel deel 2, het Oerkrachten Orakel. Wat in verwachting begin volgend jaar op de markt komt. Daarin zitten naast een scala aan nieuwe mens en natuurwezens galactische krachten zoals: De Thuisplaneet, Grote Centrale Zon en het Zwart gat. We dalen in deze editie dieper en stijgen hoger dan in deel 1. Nog een leuk nieuwtje, in het najaar beginnen we een Nieuwe Starseed reeks. Het is blijkbaar nog niet klaar. We bewegen vanuit de grote centrale zon terug naar dit zonnestelsel, en bezoeken Venus, Mars en Maldek. Dat beloofd weer een intense reis te worden. Wie weet tot dan!

Midden Aarde de weg naar binnen

Midden Aarde de weg naar binnen

Midden Aarde
de weg naar binnen

Voor lange tijd zijn de poorten naar midden aarde gesloten geweest. De krachten van middenaarde hebben zich verzameld in de steden en tempels. Om daar te komen hebben we langs de onderwereld te gaan. Daar zitten vele zielen vast, vanuit schuld en schaamte, pijn en oordeel. Maar de tijd is gekomen om de ruis te doen oplossen, en de poorten opnieuw te openen.

Midden aarde is niet alleen een wereld die buiten ons bestaat, maar ook in ons. Het zijn de delen van ons die in harmonie met de natuur zijn. In deze tijd van ontwaken, gaan langzaam die poorten weer open, je wordt gevoeliger voor dat wat niet in lijn met de oorspronkelijke natuur is. Niet uitgelijnde technologie neemt op vele gebieden de overhand, denk aan bewerkt voedsel, chemtrails, 5-g, social media, maar ook gen- en dna manipulatie. Dat wat voor lange tijd gaande is in de voedsel en vleesindustrie, verplaats zich nu naar de mens. De voeding die in de supermarkten ligt is in vele gevallen niet gevoed met natuurkracht, door dat te consumeren raak je verder weg bij de natuur. Ben je vatbaarder voor beïnvloeding van buitenaf.

Om te begrijpen hoe we bij midden aarde komen, hebben er ook de oorsprong te begrijpen van midden aarde. De legende.

Ooit lang geleden leefde de mens samen met de natuurwezens. De elfen waakten samen met de deva’s over de natuur. De dwergen bewaakten de mineralen en kristallen. Alle plekken op aarde vervulden een rol voor het geheel. De bomen, bronnen, rivieren, bergen. In deze tijd van harmonie ontwikkelde de mens zich steeds verder. Langzaam kwamen er buitenaardse krachten op aarde, die uit waren op het goud. Dit goud was nodig voor hun thuisplaneet. Met technologie werden de eerste mensen onderdrukt, langzaam beïnvloed, en werd het misbruik door onbegrip over goud groter. Zij die het goud verzamelden kregen macht. Goud is de hoogste frequentie van alle edelmetalen, en heeft als intentie de mens te verrijken in zijn spirituele groei. Het is de verbinding met de bron. Maar als je vanuit een lagere frequentie naar kijkt, vertaald dat verlangen naar de bron, zich naar drang naar macht en controle. Zo werd het goud op aarde besmet, met begeerte. Een aantal stammen verzamelde het goud en werden langzaam verleid naar machtsmisbruik. Niet voor niks dat goud het begin was van waarde uitwisseling. Maar de vervorming die toen al aanwezig was, heeft zich later vertaald naar papiergeld. Geld werd uit eigen belang gedrukt door banken, en heeft in de kern het streven naar macht meegenomen.

De natuurwezens zagen dit gebeuren, en konden in deze tijd niks andere dan zich terugtrekken. En dat wat hun zo waardevol was beschermen. De kristallen en edelmetalen vervullen een rol, en zijn niet bestemd om massaal uit de grond te halen. Dat geld ook voor de bomen, die niet zo massaal gekapt dienen te worden. De kracht van de aarde, de natuur werd minder, en daardoor ook dat deel in ons, onze natuurkracht. We hebben dit nu steeds meer uit ons zelf te halen, en kunne kracht putten uit de verbinding met midden aarde. De natuurwezens betraden een andere dimensie, onzichtbaar voor de mens die bezig was met middelen en grondstoffen verzamelen. Er werden steden gebouwd in midden aarde, bolwerken waar de oorspronkelijke energie van leven in harmonie werd bewaakt.

De mens betrad een donker tijdperk van oorlog, machtsmisbruik, plunderen en vernietigen. Omdat dit niet de ware natuur is kwamen vele zielen gevangen in de tussen rijken. Dat wat later de onderwereld of hel werd genoemd. Er kwam een dikke laag mist tussen de mens en de natuur rijken. En vele die contact maakten, kwamen eerst de duisternis tegen die er tussen zat. Bepaalde plekken op aarde fungeerden als kracht plaatsen, portalen naar de andere wereld. De donkere krachten hebben ten tijde van de groei van het Vaticaan ook deze plekken willen bezoedelen. Zo zijn er vele donkere rituele geweest, om de doorgangen te versperren. Zielen die vast zaten werden vastgehouden door ontstane en opgeroepen demonische krachten.

Vanuit een groter perspectief was dit allemaal onderdeel van het goddelijke plan. We hebben als mensheid te herzien wat de functie is van van goud’/geld, en ons aandacht te verplaatsen naar wat echt en puur is. In vele gevallen is deze natuur verbinding niet te halen uit de buitenwereld, maar de poort naar midden aarde zit in ons zelf. Wij kunnen door contact te maken met midden aarde, weer toegang krijgen tot de verschillende krachtbronnen waar we van afgesneden zijn. Een van de belangrijkste tempels van midden aarde, is de tempel van onschuld. Een diep weten dat alle wezens in onschuld zijn geboren, en dat hun handelingen voorbij het geloof in goed en kwaad zijn ontstaan door een pad van oorzaak en gevolg. Vanuit deze kwaliteit naar je omgeving kijken maakt dat die krachten die gevangen zitten in de onderwereld weer langzaam kunnen beginnen aan de terugkeer naar het licht.

Dat betekent niet alles toelaten, noch en het donker aan juichen. Maar ook niet er tegen strijden vanuit een oordeel. De bevrijding van de onderwereld maakt het pad open naar midden aarde. En door op sleutelpunten op aarde dit bewustzijn te verankeren, komen de natuurwezens en die delen van ons weer met ons in verbinding. Stap voor stap. Liefs Jan Pieter

Blog # 2 Sirius – De Toren van Tardia

Blog # 2 Sirius – De Toren van Tardia

Blog # 2 Sirius – De Toren van Tardia

Al voor de dag van het event, kwam via een cliënt en vriend de toren van Tardia in beeld. Tardia is een beschaving in de regio van Rusland, die op miraculeuze wijze uit onze geschiedenis boeken en ons collectieve geheugen is verdwenen. Het wonderbaarlijke hieraan is vooral, dat dit niet een tijdperk is van eeuwen geleden is, maar vrij recentelijk in aarde-tijdse begrippen, zo’n 200 500 jaar geleden.

Het beeld van Tardia is een beschaving, waarin technologie en natuur samenkwamen. In het centrum was een grote witte toren. Deze toren reikte enorme hoog in de sterren, net als de toren van Babel, maar was verankerd in het licht. En tegelijk iets minder verbonden met de aarde. In de opstelling keek de toren neer op de mensen, vanuit immense hoogte. Ze kon ze niet bereiken.

De wetenschappers stonden in verbinding met deze toren, en konden haar begeleiden verder naar beneden te halen. Maar een orde van magiërs zat dat in de weg. Zij hadden langzamerhand een grid van obelisken, later zendmasten gemaakt die de mensheid en daarmee ook de wetenschappers in hun greep hielden. De wetenschappers, iets wat verheven boven het volk, gevleid door de magiërs waren ook trots op hun mis-creatie. Het volledig onder ogen zien van de schade was een lang en kwetsbaar proces.

Veel geheime magie ne technologie werd hier gebruikt.

Een belangrijk fenomeen was, dat ze middels de torens een bepaalde perceptie van de realiteit, of een waarheid, konden oplichten. Daarmee werd er eigenlijk gestuurd op het onderbewuste, vanaf welke kant je naar een situatie kijkt. In elke discussie kan je daarmee sturen, welke mening het meest wordt aangenomen. Er werd eigenlijk met deze technologie bepaald, wat waar is. (Waar of niet). Het vraagt heel veel innerlijke kracht, en een stevige verbinding met je eigen bron, wil je opgewassen zijn tegen deze mind-controle.

De technologie die hier werd gebruikt, kwam eigenlijk van buiten de aarde. Een energie hield vanaf achter de schermen alles nauwlettend in de gaten. Pas toen de leeuwenorde van Sirius er bijkwam, om de manipulators naar hun oorsprong te begeleiden, kwam er rust in het systeem. Maar de toren van Tardia stortte in. Ze had alles gegeven, zo lang getracht die hogere frequentie vast te houden. Te hoog gegrepen in de hemel, zonder fundament.

Ze stortte ineen, en veranderde tegelijk van vorm. Niet meer een pilaar wat omhoog gericht was, maar een liggende bron, verbonden met de aarde. Het licht van Sirius kon zo werkelijk in de aarde landen. En de mensen, wetenschappers en magiërs werkten samen.

Disclaimer:

Hoeveel van de beschaving van Tardia in deze aardse realiteit heeft afgespeeld is altijd een vraag. Net als bij Atlantis, Sahara en Lemurië, speelde een deel zich af in een hogere dimensie. Wat een mooi gegeven is, is dat de torens die een rol speelden de functie hadden, om een heilige ruimte neer te zetten. Een frequentie van licht. En wij kunnen alle torens, zendmasten en obelisken hier op aarde, ook anders programmeren. Uitlijnen met de bron, de aarde, en ze zo een hogere frequentie channelen en uitzenden.

Blog # 1: Het verhaal van Mozes

Blog # 1: Het verhaal van Mozes

Blog # 1: Het verhaal van Mozes

In de Starseed Activation reeks openen we ons voor een geschiedenis in de sterren, die de oorsprong draagt van vele beschavingen en gebeurtenissen op aarde. We weven via opstellingen en pad omhoog, naar de sterren, en openen daarmee de galactische krachten.

In deze tweede van het drieluik doken we in de verhalen van Sirius. Een ster die zijn plek gaat innemen in dit deel van het melkwegestelsel, met als gevolg een enorme verhoging van trilling. Deze wijsheid is naar de aarde aan het komen, en er vindt een astrologische conjunctie plaats, waarin we uitgelijnd worden met Sirius. In een 3-tal blog neem ik jullie mee op reis door de opstellingen, zodat jullie de krachten van Sirius ook kunnen integreren.

Het verhaal van Mozus

Elke ongeveer 2000 jaar is er een overgang naar een nieuw tijdperk. 2000 jaar geleden was het Joshua die het nieuwe tijdperk inwijdde. 2000 jaar daarvoor was het Mozes. We doken in zijn verhaal, hoe hij 10 geboden heeft opgehaald maar er twee mistten. Die van acceptatie en onvoorwaardelijke liefde (bron Avigdor). De Farao waarvoor hij vluchtte had zijn invloed in de geboden genesteld, ze waren geschreven vanuit angst.
Niet vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Mozes stond alleen in het paradijs, maar zijn volk zat nog vast in de greep van de farao, de priesters en de slangen-energie. Langzaam bracht God de 2 extra geboden niet naar Mozes, maar naar het Israëlische volk. Maar zij konden het in eerste instantie niet ontvangen. Pas toen Mozes kwam helpen uitleggen, leerden ze omgaan met de geboden. Hij bleek een vertaler te zijn van de woorden van God, een boodschapper. Maar heeft ze zelf wel te belichamen.

Het volk kon de stap nog niet zetten naar het paradijs. Ze waren nog gevangen in de greep van de farao, en de elite van priesters. De hiërarchie van machthebbers waren zelf doodongelukkig. De farao gestuurd vanuit de sterren had een goede intentie, maar zat ook gevangen in een machtsspel, helemaal in de hoek gedrukt.

Langzaam werd er ook een uitnodiging gedaan vanuit het volk naar de farao. Hij herkende Mozes, als gelijke, als broeder, en kwam uit de schaduw in het licht. Hiermee werd ook de macht van de priesters en de slang opgeheven.

De 12 geboden zijn niet zozeer regels, maar heilige wetten, die als je ze toepast het mogelijk maken om in het paradijs te leven, en het te behoeden. En zijn codes, omgangsvormen die maken dat je in reinheid kan leven. Er is ruimte voor groei, voor fouten en ontwikkeling.

Deze volgende fase ging niet meer zozeer om leiders, want iedereen die opstaat kan je er zo uitplukken en dan de movement de kop indrukken. Het is een beweging van de massa, het volk. In gelijkwaardigheid, met een liefdevolle uitnodiging naar de leiders, zodat ze zich veilig voelen om die plek, die ze al duizenden jaren innemen te verlaten.

Volgende week delen we het verhaal van de toren van Tardia…

De poorten van Frisia

De poorten van Frisia

De poorten van Frisia

De afgelopen dagen ben ik even diep gegaan. Ik brak uit een nieuwe laag matrix, en kon zien hoe er een grid rond de aarde was geweven vanuit donkere krachten. Een poging om controle te behouden over de mens, door ons verder te verwijderen van de natuur.

Gister toen ik weer boven kwam drijven, kon ik voelen dat dit mede te maken heeft met het event wat ik volgende week in Friesland ga geven.

𝐃𝐞 𝐏𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐢𝐬𝐢𝐚

Lang geleden zijn er grids over de aarde gespannen, bepaalde constructies die een ruimte neerzetten over hoe je denkt en wat je geloofd. Je zou het mind-controle kunnen noemen. Dit heeft plaats gevonden in Atlantis, en zelfs nog verder terug in Afrika.

In de periode dat ik in voormalig Dorestad woonde, werd ik geconfronteerd met een raster wat in stand werd gehouden door adellijke landhuizen en kerken. Gebouwd op leylijnen. In Dorestad kwam het Vaticaan, via de Franken langzaam, binnen druppelen, en werd in Nederland de bestemmingsplan cultuur geïntroduceerd. Het leugen dat de grond niet van jou is, en dat je hebt te huren of te kopen, om ergens te mogen leven.

Wij beschouwen leylijnen als een natuurlijk fenomeen, maar sommige hiervan zijn door mensen, (wezens) gemaakt, en hebben een andere functie. Bij krachtplaatsen waar ik kom, zit vaak de oorspronkelijke bron op een andere locatie. En word de energie afgetapt en gemanipuleerd.

Nu is het tijd:

• om de oorspronkelijke poorten weer te openen.
• om de vervormde krachtplaatsen te ontmantelen
• en de valse grids op te heffen