Blog # 2 Sirius – De Toren van Tardia

Al voor de dag van het event, kwam via een cliënt en vriend de toren van Tardia in beeld. Tardia is een beschaving in de regio van Rusland, die op miraculeuze wijze uit onze geschiedenis boeken en ons collectieve geheugen is verdwenen. Het wonderbaarlijke hieraan is vooral, dat dit niet een tijdperk is van eeuwen geleden is, maar vrij recentelijk in aarde-tijdse begrippen, zo’n 200 500 jaar geleden.

Het beeld van Tardia is een beschaving, waarin technologie en natuur samenkwamen. In het centrum was een grote witte toren. Deze toren reikte enorme hoog in de sterren, net als de toren van Babel, maar was verankerd in het licht. En tegelijk iets minder verbonden met de aarde. In de opstelling keek de toren neer op de mensen, vanuit immense hoogte. Ze kon ze niet bereiken.

De wetenschappers stonden in verbinding met deze toren, en konden haar begeleiden verder naar beneden te halen. Maar een orde van magiërs zat dat in de weg. Zij hadden langzamerhand een grid van obelisken, later zendmasten gemaakt die de mensheid en daarmee ook de wetenschappers in hun greep hielden. De wetenschappers, iets wat verheven boven het volk, gevleid door de magiërs waren ook trots op hun mis-creatie. Het volledig onder ogen zien van de schade was een lang en kwetsbaar proces.

Veel geheime magie ne technologie werd hier gebruikt.

Een belangrijk fenomeen was, dat ze middels de torens een bepaalde perceptie van de realiteit, of een waarheid, konden oplichten. Daarmee werd er eigenlijk gestuurd op het onderbewuste, vanaf welke kant je naar een situatie kijkt. In elke discussie kan je daarmee sturen, welke mening het meest wordt aangenomen. Er werd eigenlijk met deze technologie bepaald, wat waar is. (Waar of niet). Het vraagt heel veel innerlijke kracht, en een stevige verbinding met je eigen bron, wil je opgewassen zijn tegen deze mind-controle.

De technologie die hier werd gebruikt, kwam eigenlijk van buiten de aarde. Een energie hield vanaf achter de schermen alles nauwlettend in de gaten. Pas toen de leeuwenorde van Sirius er bijkwam, om de manipulators naar hun oorsprong te begeleiden, kwam er rust in het systeem. Maar de toren van Tardia stortte in. Ze had alles gegeven, zo lang getracht die hogere frequentie vast te houden. Te hoog gegrepen in de hemel, zonder fundament.

Ze stortte ineen, en veranderde tegelijk van vorm. Niet meer een pilaar wat omhoog gericht was, maar een liggende bron, verbonden met de aarde. Het licht van Sirius kon zo werkelijk in de aarde landen. En de mensen, wetenschappers en magiërs werkten samen.

Disclaimer:

Hoeveel van de beschaving van Tardia in deze aardse realiteit heeft afgespeeld is altijd een vraag. Net als bij Atlantis, Sahara en Lemurië, speelde een deel zich af in een hogere dimensie. Wat een mooi gegeven is, is dat de torens die een rol speelden de functie hadden, om een heilige ruimte neer te zetten. Een frequentie van licht. En wij kunnen alle torens, zendmasten en obelisken hier op aarde, ook anders programmeren. Uitlijnen met de bron, de aarde, en ze zo een hogere frequentie channelen en uitzenden.