Rome –
de schaduw van het vissentijdperk

Er wordt veel gesproken over de overgang naar het Aquarius (waterman) tijdperk. Een tijd van kwantumfysica, samenkomen van kleuren, gemeenschap en het overstijgen van het piramide-systeem, wat de wereld van nu heeft gevormd.
Graag deel ik mijn bevindingen niet zozeer over het nieuwe tijdperk, maar de afronding van het vissen-tijdperk.

Door een kleine kanteling van de aarde staat er elke 2150 jaar een ander sterrenbeeld centraal. Een hele omwenteling duurt 25.800 jaar (ongeveer de periode dat Atlantis onderging, waar je uit op kunt maken dat we weer op hetzelfde punt zijn aangekomen, ditmaal hebben we de kans het anders te doen)

Volgens astrologen begon het vissen-tijdperk een ongeveer honderd jaar voor christus. Het heeft ons veel welvaart gebracht waarbij een proces van individualisering nodig was. Weliswaar met alle gevolgen van dien: Afgescheidenheid, macht, eigen belang, geld, oorlog en hebzucht had grote impact op de aarde. Een van de grote thema’s was, dat macht steeds meer gecentraliseerd werd. Het Romeinse rijk was hier een eerste uiting van. Het veroverde de hele mediterrane, en uiteindelijk ook grote delen van Europa en het midden oosten. Rome werd geregeerd door het senaat, een groep edelen die democratisch vergaderden.

In de fase daarvoor, het steenbok tijdperk, was er een ontwikkeling van stammen. Het ging om behoud van erfgoed en afbakenen van gebieden. Kracht bepaalde in het steenbok tijdperk wie de leiding nam, stamhoofden bepaalden zo het lot van hun stammen. In het vissentijdperk verschoof het element kracht, naar kennis. (Voor)kennis bepaalde een groot deel van de invloed. Stammen en landen werden veroverd, vernietigd en vele inheemse gebruiken gingen verloren. Niet zozeer door brute kracht, maar met kennis over oorlogsvoering, magie en beïnvloeding van de mind. Ook met het bepalen van wat door het volk als waarheid gezien en erkend wordt had en heeft nog steeds grote invloed. Denk aan propaganda, wetenschap als enige waarheid, religie, desinformatie etc.

In dit beginstadia van het vissentijdperk gebeurde er iets wat grote impact had. Eén persoon ging op de plek staan van absolute heerser; Julius Caesar. De eerste keizer van Rome. Misschien wel de eerste persoon die (sinds Atlantis) op aarde macht kreeg over zo’n groot grondgebied. Hij creëerde de blauwdruk voor keizers en dictators, waar propaganda het absolute heerschappij verzegelde. Zijn intenties vallen te betwisten, maar wat sowieso gebeurde was dat de plek die hij opende, nooit in veilige handen kon blijven. En plek van absolute macht. Er opende een piramide systeem waar één kleur bovenaan ging staan. Vele keizers volgden, die de immense landgebieden controleerden, met dubieuze intenties. Vaak niet in lijn met het (ware) verlangen van het volk. Er ontstond een piramide systeem, een hiërarchie, die als een olievlek langzaam over de aardbol verspreidde.

In deze beginfase kwam er ook een andere beweging vanuit het licht, de geboorte van Christus. Hij plantte het zaadje van onvoorwaardelijke liefde. Vanuit het Divine Masculine, werkte hij samen met het Divine Femine; Maria Magdalena. Middels Heilige seksualiteit, openden ze een pad voorbij het lijden op aarde. Hun zaadjes zijn verspreid over de aarde, en openen nu het bewustzijnsveld wat de strijd van het vissentijdperk kan overstijgen. Een pad voorbij dader en slachtofferschap.

Deze twee sporen stonden centraal in het vissentijdperk. De centralisering van macht, vanuit het oude Rome, en de samenkomst tussen man en vrouw, ingewijd door Joshua en Maria.

Het Christendom bracht het Romeinse rijk ten val, maar de macht en invloed stopte helaas niet. Het infiltreerde juist deze nieuwe beweging. Het Vaticaan ging verder met het veroveren van de wereld, niet alleen de grond, maar in het geloof; de ziel van de mens. Middels conditionering over goed en fout kwamen vele zielen tot na hun dood in gevangenis. Dat wat door de kerk beschreven werd als de hel. Wat niks meer is als een zelfgecreëerde illusie die maakt dat vele zielen door hun wandaden niet terug konden keren naar de bron. (toevallig is door de paus deze week het bestaan van de hel ontkracht). Deze collectieve schaduw vanuit de onderwereld maakte het leven op aarde nog zwaarder. En droeg bij aan het verder verdichten van de trilling.

De dark-ages, de middeleeuwen volgden. En ook al waren er verschillende koninkrijken in europa, de ware machthebber bleef in Rome, de paus, met daar achter het Vaticaan. Langzaam slokte het de hele wereld op. Koningen gaven hun land aan de paus, en dit instituut werd langzaam de ambassade van de aarde. Verdragen en overeenkomsten die nog steeds in de onderstroom invloed uitoefenende, en de mens weghoudt bij een autonome verbinding met de aarde. Alle wijsheid over het ware verleden van de aarde, de verdragen en kennis, wordt nog steeds bewaard gebleven in de verborgen bibliotheken van het Vaticaan.

Kennis bleef een machtig middel wat gebruikt werd om de bevolkingen te beïnvloeden. ” Panem et circenses ” Geef het volk brood en spelen; afleiding, en je kunt doen wat je wilt. “Truth is the first casualty in war”. Waarheid is iets wat gevaarlijk was voor de machthebbers. En als je de waarheid bezit, bezit je de macht om te doen wat je wilt. Zo werd onze geschiedenis bepaalt door de overwinnaars, en werd de deur definitief dichtgedaan naar oude tijdperken waar de mens in zijn goddelijke kracht stond, zoals Atlantis en Lemurië. De spirituele rijken werden overgenomen door de kerk. Waar vele zich later tegen verzetten. Alles werd verklaard in wetenschap, waardoor en steeds minder ruimte was voor natuur, spiritualiteit en multi-dimensionaliteit. De wereld werd mentaal, geregeerd door het hoofd.

Toen we langzaam uit de schaduw van de middeleeuwen herrezen kwam een nieuwe fase waar Nederland een belangrijke rol in speelde. De VOC was de eerste multinationals. Bedrijven die meer macht bezaten dan naties en landen. Nu werd het minder inzichtelijk wie de lakens uitdeelde. De belangen waren niet meer het besturen van een land, maar geld verdienen, door grondstoffen van de aarde uit te putten.

In deze laatste fases van het vissentijdperk ontstond er ook iets moois wat een immense impact had op de wereld. De komst van het internet maakte dat (bijna) alle informatie ter beschikking kwam. Kennis kon niet meer alleen centraal aangestuurd worden, maar iedereen kon zijn belevingen delen wat maakt dat als je open staat, je alles kunt vinden wat je nodig hebt. Dit droeg rond het millennium bij aan een massa ontwaking van kennis en bewustzijn. Een verbinding tussen mens en mens.

Nu zijn we op een keerpunt gekomen.

Het Waterman tijdperk staat voor de deur, waar het gaat om decentralisatie van macht. Losbreken van de piramide systemen naar gelijkwaardig samenwerken. Maar het laatste hoofdstuk van het vissentijdperk wordt nog uitgespeeld. Om deze fase af te ronden heeft de onderste steen boven te komen. Dat is niet alleen informatie over dat wat er werkelijk is gebeurd, de ware geschiedenis van het verloop van machtsovernames, verloren stammen, kennis over natuurgenezing die getracht is te onderdrukken. Maar ook alle trauma’s die in dit tijdperk zijn ontstaan met betrekking tot oorlog, hebzucht, hiërarchie etc., zullen in het licht komen. We ondervinden massaal dat we niet langer ons kracht kunnen weggeven aan een extern (politiek) systeem. Maar hebben in onszelf opnieuw te leren voelen wat voor ons klopt. En vanuit daar zelf te gaan staan voor dat wat we verlangen (meesterschap).

‘De globalisering van macht die nu gaande is, grote financieringsfirma’s, multinationals en wereldorganisaties met ondemocratisch verkozen leiders, zullen alles wat in de kelders van de mensheid zit bovenhalen. In deze lijn van evolutie is er een grote kans dat wederom iemand op de plek van absolute machthebber kan gaan staan (of is al gaan staan). Een wordt benoemd tot wereldleider. En de wereld tracht te besturen voorbij de autonomie en soevereiniteit van stammen, volkeren, koninkrijken, landgrenzen en naties.

In mijn optiek is dit niet iets om bang voor te zijn, het is onderdeel van de evolutie van de mens richting één wereldbevolking. Zodra dat punt is bereikt van een wereldorde, zal het systeem mogelijk instorten in chaos en verval. Net als het oude Rome, en hebben wij als mensheid de kans het weer op te bouwen in lijn met de waterman wetten van; transformatie, eenheid, holisme, liefde, acceptatie, naastenliefde, compassie, vrijheid en belangrijkste van al; vrije wil. De focus is langzaam aan het veranderen, de roofbouw die we kennen van het vissentijdperk, geeft geen voldoening. We hebben langzaam te wortelen in het nieuwe bewustzijn. Dat zal de komende jaren zal groeien. Misschien niet meteen in de top, maar van onder af.

Het licht en duister werkt altijd samen. Het pad van centralisering van macht komt misschien niet vanuit een zuivere intentie, maar is ondersteunend om van de mensheid één planetair bewustzijn te maken. Net zoals dat het christendom de strijdende stammen in Europa heeft verenigd. En nu bijna de hele wereld dezelfde taal kan spreken.

Zodra de wereldbevolking zich gaat verenigen, ook al is het onder een valse vlag of intentie, zal er een grootste activatie plaatsvinden in de mens. We zullen ons plek innemen als mensheid, in een groter speelveld. Misschien zijn we dan zelfs wel klaar om in contact te treden met galactische beschavingen, die ook als een geheel opereren, in dienstbaarheid naar de eenheid.

Voor mij persoonlijk is het een beweging waar ik niet tegen strijd. En tegelijk blijf ik mijn schaduwwerk doen, om op die punten waar externe gebeurtenissen mij raken heling te brengen. In deze nieuwe aarde, zal alles een plek krijgen en samenvallen. Wetenschap, conspiracy, spiritualiteit, en alle verschillende percepties van wat er nu speelt. Alles is namelijk waar, alles wil samenkomen, gevoeld, gezien en erkend worden. Een spannende dans tussen alle polariteiten en kleuren, waarbij gevraagd wordt in je midden te blijven. Voorbij de strijd te gaan om wat waar is, maar verantwoordelijkheid nemen voor wat een waarheid in je raakt. Zo komen we samen, zo worden we één planeet.

Dit jaar zal het verhaal van Rome een plek krijgen in mijn leven en werkveld. Er zullen een aantal workshops komen over de “voorbij de macht van Rome”, waarbij we onze persoonlijke vissen thema’s centraal staan. Zelfs kan er een reisje gepland worden ?

Het is tijd om het Aquarius Tijdperk in volle glorie te openen.
En in onszelf dat deel van ons ego-gecentreerde bewustzijn te doen shiften naar het hart-gecentreerde bewustzijn. Voorbij de afscheiding, slachtoffer en daderschap, eenheid ervaren in het contact met de ander.

Enjoy the ride!
Jan Pieter