Midden Aarde
de weg naar binnen

Voor lange tijd zijn de poorten naar midden aarde gesloten geweest. De krachten van middenaarde hebben zich verzameld in de steden en tempels. Om daar te komen hebben we langs de onderwereld te gaan. Daar zitten vele zielen vast, vanuit schuld en schaamte, pijn en oordeel. Maar de tijd is gekomen om de ruis te doen oplossen, en de poorten opnieuw te openen.

Midden aarde is niet alleen een wereld die buiten ons bestaat, maar ook in ons. Het zijn de delen van ons die in harmonie met de natuur zijn. In deze tijd van ontwaken, gaan langzaam die poorten weer open, je wordt gevoeliger voor dat wat niet in lijn met de oorspronkelijke natuur is. Niet uitgelijnde technologie neemt op vele gebieden de overhand, denk aan bewerkt voedsel, chemtrails, 5-g, social media, maar ook gen- en dna manipulatie. Dat wat voor lange tijd gaande is in de voedsel en vleesindustrie, verplaats zich nu naar de mens. De voeding die in de supermarkten ligt is in vele gevallen niet gevoed met natuurkracht, door dat te consumeren raak je verder weg bij de natuur. Ben je vatbaarder voor beïnvloeding van buitenaf.

Om te begrijpen hoe we bij midden aarde komen, hebben er ook de oorsprong te begrijpen van midden aarde. De legende.

Ooit lang geleden leefde de mens samen met de natuurwezens. De elfen waakten samen met de deva’s over de natuur. De dwergen bewaakten de mineralen en kristallen. Alle plekken op aarde vervulden een rol voor het geheel. De bomen, bronnen, rivieren, bergen. In deze tijd van harmonie ontwikkelde de mens zich steeds verder. Langzaam kwamen er buitenaardse krachten op aarde, die uit waren op het goud. Dit goud was nodig voor hun thuisplaneet. Met technologie werden de eerste mensen onderdrukt, langzaam beïnvloed, en werd het misbruik door onbegrip over goud groter. Zij die het goud verzamelden kregen macht. Goud is de hoogste frequentie van alle edelmetalen, en heeft als intentie de mens te verrijken in zijn spirituele groei. Het is de verbinding met de bron. Maar als je vanuit een lagere frequentie naar kijkt, vertaald dat verlangen naar de bron, zich naar drang naar macht en controle. Zo werd het goud op aarde besmet, met begeerte. Een aantal stammen verzamelde het goud en werden langzaam verleid naar machtsmisbruik. Niet voor niks dat goud het begin was van waarde uitwisseling. Maar de vervorming die toen al aanwezig was, heeft zich later vertaald naar papiergeld. Geld werd uit eigen belang gedrukt door banken, en heeft in de kern het streven naar macht meegenomen.

De natuurwezens zagen dit gebeuren, en konden in deze tijd niks andere dan zich terugtrekken. En dat wat hun zo waardevol was beschermen. De kristallen en edelmetalen vervullen een rol, en zijn niet bestemd om massaal uit de grond te halen. Dat geld ook voor de bomen, die niet zo massaal gekapt dienen te worden. De kracht van de aarde, de natuur werd minder, en daardoor ook dat deel in ons, onze natuurkracht. We hebben dit nu steeds meer uit ons zelf te halen, en kunne kracht putten uit de verbinding met midden aarde. De natuurwezens betraden een andere dimensie, onzichtbaar voor de mens die bezig was met middelen en grondstoffen verzamelen. Er werden steden gebouwd in midden aarde, bolwerken waar de oorspronkelijke energie van leven in harmonie werd bewaakt.

De mens betrad een donker tijdperk van oorlog, machtsmisbruik, plunderen en vernietigen. Omdat dit niet de ware natuur is kwamen vele zielen gevangen in de tussen rijken. Dat wat later de onderwereld of hel werd genoemd. Er kwam een dikke laag mist tussen de mens en de natuur rijken. En vele die contact maakten, kwamen eerst de duisternis tegen die er tussen zat. Bepaalde plekken op aarde fungeerden als kracht plaatsen, portalen naar de andere wereld. De donkere krachten hebben ten tijde van de groei van het Vaticaan ook deze plekken willen bezoedelen. Zo zijn er vele donkere rituele geweest, om de doorgangen te versperren. Zielen die vast zaten werden vastgehouden door ontstane en opgeroepen demonische krachten.

Vanuit een groter perspectief was dit allemaal onderdeel van het goddelijke plan. We hebben als mensheid te herzien wat de functie is van van goud’/geld, en ons aandacht te verplaatsen naar wat echt en puur is. In vele gevallen is deze natuur verbinding niet te halen uit de buitenwereld, maar de poort naar midden aarde zit in ons zelf. Wij kunnen door contact te maken met midden aarde, weer toegang krijgen tot de verschillende krachtbronnen waar we van afgesneden zijn. Een van de belangrijkste tempels van midden aarde, is de tempel van onschuld. Een diep weten dat alle wezens in onschuld zijn geboren, en dat hun handelingen voorbij het geloof in goed en kwaad zijn ontstaan door een pad van oorzaak en gevolg. Vanuit deze kwaliteit naar je omgeving kijken maakt dat die krachten die gevangen zitten in de onderwereld weer langzaam kunnen beginnen aan de terugkeer naar het licht.

Dat betekent niet alles toelaten, noch en het donker aan juichen. Maar ook niet er tegen strijden vanuit een oordeel. De bevrijding van de onderwereld maakt het pad open naar midden aarde. En door op sleutelpunten op aarde dit bewustzijn te verankeren, komen de natuurwezens en die delen van ons weer met ons in verbinding. Stap voor stap. Liefs Jan Pieter