Steeds meer kom ik vervormingen tegen in ons menselijke mentale systeem, richting het ontrafelen van de matrix. Een van die dingen is de waarde die we hechten aan kennis. Kennis en het vermogen “waarheden” te kunnen zien, voelt als een verticale meetgraad, waarbij hoger beter is. Maar ik kom er steeds meer achter dat bij al die lagen van waarheid het niet gaat, of je meer weet of kunt zien, maar of je hetgeen wat je ziet kunt omarmen in je hart. Lees meer…