Omarm jouw tovenaar: drieluik de magische cirkel

In de drieluik magische cirkel gaan we onze goddelijke vermogens en krachten weer omarmen. We onderzoeken in groepsverband onze vermogens om waar te nemen en hoe je de wereld in jezelf en om je heen kunt beïnvloeden. Met als doel jouw waarnemingsvermogen te verhogen en bewustzijn te ontwikkelen op het gebied van jouw goddelijke vermogens. De dagen zijn heel applicatie gericht. We werken veel met oefeningen, opstellingen en verrichtingen in duo’s, groepsverband of alleen.

De drieluik magische cirkel wordt op drie zaterdagen gegeven. Elke dag heeft een uniek thema. Dag één heeft als thema “openen”. We focussen ons op het sensitiever en meer ontvankelijk maken van jezelf en jouw lichaam zodat je dieper, scherper en op meer niveaus kunt waarnemen. En we gaan de diversiteit van onze (innerlijke) tovenaar omarmen.

Dag twee heeft als thema ‘de leerling’. We verwerven inzicht in de dynamiek en afstand van onder andere onze hogere en lagere lichamen. En we onderzoeken welke vaardigheden we van nature al over beschikken en ondergaan systematisch enkele beproevingen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit laatste kan heel individueel gericht zijn omdat we allemaal uniek zijn en in een kleine groep werken. We onderzoek hoe we met onze intentie, aandacht, gedachten, gevoel en ons lichaam energie en licht- en geluidsfrequentie kunnen sturen om leven te beïnvloeden en creëren.

Dag drie heeft als thema ‘jij en ik’. Hierin onderscheiden we wat van ons en wat de ander is. We onderzoeken waar jij allemaal bent, wie er (on)bewust nog meer in jouw wereld is, hoe we onszelf kunnen afschermen van en open kunnen stellen voor communicatie met de ander.

Wanneer: zaterdag 14 september, zaterdag 28 september en zaterdag 19 oktober van 10:00 tot 18:00.
Waar: Diemen.
Kosten drie dagen: € 150,- inclusief BTW.
Deelnemers: maximaal 6 deelnemers.
Opgave: stuur een mail naar rolandvolst@hotmail.com voor opgave.

Achtergrond Roland
Op mijn vierde levensjaar was ik samen met mijn vaders familie op vakantie in een park in een bosgebied. Daar omgeven door de familie van mijn vaderslijn, de natuur en andere gasten van het park besloot ik meer te zijn zoals mijn pappa. Met deze beslissing verlaagde ik mijn bewustzijn op aarde en begon ik alsware een degradatieproces. Ik besloot niet méér te kunnen waarnemen dan mijn biologische vader en sloot mijn communicatiekanalen en waarneming van hele werelden af. Op mijn 21e geloofde ik dat ik alleen nog kon waarnemen doormiddel van mijn, ogen, oren, neus, tong en huid. Alles wat ik niet ‘zag’ bestond niet en ik was zeer sceptisch tegen alle beweringen die niet overeen kwamen met mij die geloofsovertuiging. Totdat ik toen op een dag op een klankschalen workshop mijn wereld van de één op de andere seconden veranderde. Door een simpele verrichting van een inmiddels zeer dierbaar persoon begon ik weer te openen en werd het van mijn 4e tot 21e opgebouwde schild verwijderd. Aanvankelijk overspoeld door tranen, verdriet en duizenden emoties werd in langzamerhand gefascineerd door ‘nieuwe’ mogelijkheden die ikzelf begon te ervaren of door andere mensen in mijn omgeving werden gespiegeld. Van wat ik de afgelopen twaalf jaar heb geleerd wil ik graag wat dingen doorgeven in deze drieluik spirituele communicatie en hiermee tevens mijn eigen zelfonderzoek verder voortzetten.
Ik dank en eer de god(din) in ieder van ons! Laten we weer godmensen zijn!

Blauwdruk dag één
Elke dag is een mix van oefeningen, (mini)opstellingen, verrichtingen, meditaties en activaties. Een dag heeft een blauwprint met onderdelen die verrijkend zijn voor iedereen en er is voor een deel ruimte voor maatwerk specifiek aangepast op de groepssamenstelling of in sommige gevallen enkelen individuen (we starten met een intieme groep van maximaal 6 deelnemers). Hierbij alvast een klein voorproefje op de programmaonderdelen voor dag één. Dag één heeft als thema “openen”.

Spirituele guardian
Een spirituele guardian is een soort beschermwezen of deel van jezelf, welke een beschermende rol heeft tegen een overlading van prikkels van binnen en van buiten. Jouw spirituele guardian kan zintuigen blokkeren, openen en activeren. De guardian kan je meer of minder ruimte geven bij het ontwaken en toepassen van goddelijke krachten. Door de guardian te bedanken en bewust een nieuwe rol te geven kun je meer bewegingsruimte krijgen en veel meer gaan waarnemen op velen niveau’s. Deze dag gaan we voor alle deelnemers één of meerdere spirituele gaurdians herpositioneren.

Goddelijke kind
Een verdere integratie met het goddelijke innerlijke kind is onder andere een sleutel naar het innerlijk weten, helder waarnemen, aanwenden van kracht en geluk. We gaat een oefening doen waarbij we ons verbinden met de perfectie van ons eigen goddelijke innerlijke kind. En vanuit daar leren we die energie te gebruiken om lichtpunten in het systeem van een andere deelnemer aan te raken zodat er een verdere integratie met het eigen goddelijke innerlijke kind plaats kan vinden.

Omarm de tovenaar in jezelf!
Het is waarschijnlijk dat je al veel levenservaringen hebt opgedaan waarin kwaliteiten van de tovenaar zijn ontwikkelt. In andere levens als pastoor, priester, alchemist, natuurkundig, … Op andere planeten. In andere lichamen. Als andere bewustzijnsvormen… Door middel van opstellingen of een andere oefening gaan we verbinding maken met die delen, zodat al opgedane ervaringen en bewezen meesterschap weer in dit leven kan worden geïntegreerd.

Energie centra healing vanuit het hart centrum
Verdere opening van de energiecentra in en om het lichaam bevordert de mogelijkheid tot zelfbeheersing over jouw gevoelswereld en het fysieke lichaam. Wanneer je energie centra zich meer openen kun je ook meer energie in jouw lichaam laten circuleren en meer energie aanwenden om te gebruiken. Wanneer je jouw frequentie verhoogd, wordt het gemakkelijker om op andere niveau’s waar te nemen. Na een individuele groepsactivatie gaan we ons hartcentrum inzetten om energie centra van onszelf en andere deelnemers verder te openen.

september 14 @ 11:00

11:00

Diemen

Roland