Mystieke Liefde – Inwijdingspad voor de heilige relatie

De verbinding tussen de innerlijke man en innerlijke vrouw, is de verbinding tussen hemel en aarde, ziel en lichaam. Alles valt of staat bij dat gegeven. In die samenkomst ontstaat ware alchemie, waarin al het ondenkbare mogelijk is.

 

Wij nodigen je uit voor een magische reis, een reis in jezelf, een reis die je brengt bij wonden uit je verleden en parels vanuit verloren beschavingen. Dit inwijdingspad biedt je de heling, bewustwording en bouwstenen voor een heilige relatie.

In deze eerste editie verankeren we een stevig fundament en verwelkomen we een heilige ruimte, waarin pure liefde kan floreren. Voor onszelf, onze geliefde, en het collectief.

☼ WEES WELKOM BIJ DE MYSTIEKE LIEFDE – INWIJDINGSPAD VOOR DE HEILIGE RELATIE ☽

De aarde verandert, zo ook het potentieel wat geleefd kan worden. In deze tijd vallen vele paradigma’s uiteen. We betreden een tijd waarin we op een volwassen manier met ons zelf, elkaar en de aarde om leren gaan. En bij deze transformatie horen nieuwe vormen, leefstijlen en ook onze relaties kunnen verdiepen, en daardoor stijgen naar ongekende hoogte.

Hetgeen wat de meeste impact heeft op ons leven, is hoe we met elkaar omgaan. Hoe we een ruimte creëren waarin ons meest kwetsbare en verfijnde deel, in contact kan staan met de ander. De intieme relaties zijn voor lange tijd een middel geweest om ons samen één te voelen, met alle gevolgen van dien. We hebben elkaar verantwoordelijk gesteld voor onze pijn, machtspelletjes gespeeld, geleund, aangetrokken en afgestoten, en dat alles omdat we nog niet ons zelf volledig konden dragen. Wanneer een kritisch punt in ons zelf is bereikt, en we onszelf en onze gekwetste deel kunnen containen, verandert de dynamiek in relaties. Nog steeds worden we geraakt, nog steeds komt oude pijn boven, maar met de juiste tools, hoeft het niet meer te escaleren, zodat we geen puinhopen hoeven op te ruimen. We kunnen aanwezig en open blijven naar ons zelf en elkaar, en zo de veiligheid steeds dieper verankeren.

☼ VAN STRIJD NAAR LIEFDE ☽

Zonder dat we het doorhebben kunnen we in strijd en machtsspelletjes terecht komen. Ze ontstaan wanneer kindsdelen geraakt worden in hun pijn, afwijzing, verlating. Onbewust projecten we dan onze ouder op onze intieme partner, kijken we door de bril van onze verwonding, en stellen hem of haar verantwoordelijk voor onze pijn. Langzaam sluiten we, wordt de een geraakt, en vervolgens de ander door de reactie. Naar verloop van tijd is er iets dicht, en is het moeilijk om weer helemaal te openen voor liefde.

☾ HEILIGE RELATIE ☼

Deze twee dagen staan in het teken van de heilige relatie ruimte, een ruimte die door beiden in de relatie bewaakt wordt, maar zijn basis vindt in een stevig fundament in ons zelf, een basis waar beiden altijd naar terug kunnen en hebben te gaan. En basis voor een heilige relatie.

☼ WAT MAAKT EEN RELATIE HEILIG? ☽

❤ Jezelf volledig inbrengen in openheid en kwetsbaarheid
❤ Commitment om in de relatie aanwezig te blijven
❤ Bereidheid tot schaduw- en innerlijkkind werk
❤ Gelijkwaardigheid en zelfdraagzaamheid
❤ Het uitnodigen en eren van je eigen en elkaars kracht
❤ Verantwoordelijkheid (blijven) dragen voor je eigen levenspad
❤ De relatie als katalysator gebruiken voor spirituele transformatie
❤ Heilige seksualiteit – Multidimensionale verbinding

De heilige relatie gaat niet alleen over jou en je partner. Je staat ook in verbinding met de grotere krachten, en laat die door je heen stromen. Je beweegt in het veld van de voorouders, Hemel & Aarde, God & Godin, om ook in het collectieve veld heling te brengen. Je bent als man en vrouw dienstbaar aan het geheel, tussen deze twee polariteiten op aarde.

☼ THEMA VAN DEZE EDITIE – HEILIGE RELATIE RUIMTE ☽

Wij hebben ontdekt hoe we beiden als man en vrouw onze eigen manier hebben om de heilige ruimte neer te zetten en te waarborgen. Hoe we elkaar daarin soms ook niet begrijpen, en zoveel van elkaar kunnen leren. In een ruimte en echte aanwezigheid kunnen vele sluimerede problemen gemakkelijk shiften, zowel van de persoon, de relatie, voorouderlagen als het collectieve veld.

Wij verwelkomen je in een heilige ruimte, waarin we gaan spelen met het begrip “heilige relatieruimte” en je gaat onderzoeken wat voor jou de voorwaarden zijn om volledig te openen hierin. Tevens duiken we in collectieve oorsprong lagen waar vervormingen en wonden op het Hieros Gamos (heilig huwelijk) zijn ontstaan. We openen de magie van oude beschavingen zoals; Egypte, Atlantis, Lemurië, en de verloren beschaving van de Sahara.

☼ WAT GAAN WE BEHANDELEN? ☽

❤ Je onderzoekt hoe een heilige relatieruimte er voor jou uitziet.
❤ Je leert hoe je de heilige ruimte kunt inzetten voor jezelf, je missie,
❤ We gaan je draken uitnodigen m.b.t. relaties, onderzoeken de pijn en beweegredenen onder het gedrag. De dynamieken ontstaan in je jeugd.
❤ We leren je draken te containen, en bieden een ruimte waarin jij mag ervaren dat jij jezelf kunt dragen, zodat je dat niet langer bij je partner zoekt.
❤ We delen bewustzijn, tools, handvaten om in een liefdevolle verbinding te komen, maar ook te kunnen blijven.
❤ We reizen naar collectieve oorsprong lagen waar er een breuk ontstond in het Hieros Gamos (heilig huwelijk) Egypte, Atlantis. Lemurië, en misschien zelf nog verder…

☼ WERKVORMEN ☽

We doen voornamelijk innerlijk werk, niet gericht op fysiek contact

 • Ceremonie
 • Systeemopstellingen
 • Helende visualisaties/zielenreizen
 • Heling vanuit het quantumveld
 • Voorouderwerk
 • Soulretrieval
 • Lichaamswerk/beweging
 • Ontspannen ademhaling
 • Voice dialogue
 • Focussing
 • Werken met de elementen

☼ VOOR WIE? ☽

❤ Voor jou, als jij het heilig huwelijk in jezelf wilt bekrachtigen
❤ Voor stellen, die hun relaties willen bekrachtigen, en een basis willen creëren waarin ze dieper kunnen openen
❤ Voor jou, als je je wilt voorbereiden op een heilige intieme relatie
❤ Voor jou als je wonden m.b.t. relaties wilt helen, jezelf wilt leren dragen

☼ PRAKTISCH ☽

Dag 1: Yang – De verwonde man – Het potentieel

Datum: zaterdag 2 mei
Tijd: inloop vanaf 10:00 start 10:30 tot 17:00
Locatie: Diviam Ragen, Achterdijk 78, 3985 LB Werkhoven

Een prachtig verzorgde locatie om een dag te vertoeven, te zakken en te openen in de bedding van het platteland.
De heilige tussenruimte – 2 weken waarin de behandelde thema’s kunnen indalen en je processen integreren, ondersteund met oefeningen en ceremonies voor thuis. In deze periode zullen wij energetisch op afstand spaceholden.

Dag 2: Yin – De verwonde vrouw – Het fundament

Datum: zaterdag 16 mei
Tijd: inloop vanaf 13:00 start 13:30 tot 21:00, daarna afsluiting met een uurtje dansen, samen genieten en het heilige huwelijk in jezelf vieren!
Locatie: Diviam Ragen, Achterdijk 78, 3985 LB Werkhoven

☆ Investering: € 450,- (voor bedrijven ex btw) ☆

Inclusief: Verzorgde biologische lunch op de eerste dag en versnaperingen, de tweede dag diner. Spaceholding en bedding tussen de twee events door
Exclusief: Een evt. sessie met Florien, Jan Pieter of ons samen

Heel veel zachte liefde gewenst,
Jan Pieter Schreur & Florien Kortenhorst

 

☼ WIE ZIJN WIJ? ☼

꧁ Florien Kortenhorst ☆

Mijn kracht is volledig aanwezig te zijn bij wat er zich in het moment laat zien. In woorden, houdingen en dynamieken worden de patronen onder het gedrag of onder de communicatie zichtbaar. Door bewustzijn te brengen op de pijn en blokkades in deze onderbewuste laag kan werkelijke verandering plaats vinden.

Door de bedding die ik geef, kunnen de meest verwonde delen smelten, zacht worden en zich gedragen voelen. Vervolgens draag ik ze stapsgewijs over, zodat jij leert om deze delen zelf te dragen. Je wordt autonoom, zelfdragend en daardoor onafhankelijk.

Door krachten te openen die betrokken zijn bij het proces ontstaat heling, een nieuwe her-bedrading die nieuwe mogelijkheden schept. De kern van wat ik doe is liefde laten stromen door het hele systeem, van mens tot ziel tot het grote mysterie van het leven zelf.

Vaak zijn er afgescheiden delen die hun eigen leven leiden en verhalen herhalen, en door hun weer in verbinding te brengen met de eenheid, dat kan zijn de oervader, moeder of bron, ontstaat er een diepe integratie van verloren krachten en kwaliteit.

꧁ Jan Pieter Schreur ☆

Vanuit oorsprong en diepte lagen breng ik op zachte wijze datgene boven, wat nodig is voor de volgende stap. In mijn verbinding met het Akasha-veld, de goddelijke blauwdruk, heb ik toegang tot de collectieve geschiedenis van de aarde, en kan die wanneer het nodig is in contact brengen om collectieve ne persoonlijke thema’s te helen.

Vanuit mijn bewustzijn over heilige ruimte, bied ik een zachte ruimte van helderheid, waarin onderscheid ontstaat tussen wat van jou, je voorouders of het collectief is. Omdat ik geen oordeel ken over goed of kwaad, en me zowel in het licht als donker beweeg, ontstaat er een veilige ruimte van compassie waarin de meest destructieve, vervormde en afgescheiden delen op zachte wijze kunnen thuiskomen.

Behalve een heling bied ik ademende structuren en tools, afgestemd op het specifieke doel en persoon, zodat ze kunnen samensmelten met het leven.

Vanuit mijn nederige samenwerking met de bron, de eeuwenoude voorouders, stromen er initiaties en activaties door mij heen, zodat je wordt ingewijd en voorbereid op nieuwe fases van je leven. Zowel in relaties als in je heilige missie op aarde.

 

www.schoolvanascensie.nl
www.floriennatuurlijkjezelf.nl
www.aereon-creations.com

 

 

mei 2 @ 11:15

11:15

Werkhoven

Florien, Jan Pieter