In het Oog van de Storm – Online Event

N HET OOG VAN DE STORM – 3DE RONDE

Yes! ook de tweede ronde draait. Maar we staan niet stil, en bieden dit online event net zo lang aan tot nodig is. Elke dag een andere helende meditatie in bepaalde volgorde, om steeds meer heilige ruimte in je leven toe te laten.

Het uiteindelijke doel is om een helderde ruimte te laten ontstaan, waarin boven komt drijven wat nu voor jou belangrijk is. Jouw support geven door dat stuk heen te breken waar je niet eerder door heen kwam, zodat jij jouw parels kunt delen met de wereld!

WEES WELKOM!

Momenteel gaan we door een prachtige bewustzijns-shift. Wij van Bezield Geld voelen dan ook diep vanuit ons kern hier aan te willen bijdragen, en bieden daarom een 2weeks online programma aan. Een programma waarin we een heilige ruimte maken die het mogelijk maakt onze trilling te verhogen van angst naar liefde. Een stevig anker van licht, wat de liefdes-frequentie op aarde verankert.

We hebben besloten dit aan te bieden voor een vrijwillige bijdrage, zodat we van de opbrengt de online leeromgeving kunnen inrichten van bezield geld. Een stappenplan om samen de nieuwe aarde te bouwen.

TWEEWEEKS ONLINE PROGRAMMA

We leven in een bijzondere en spannende tijd. Een tijd waarin we gemakkelijk ons kracht weggeven aan externe bronnen. Het is een uitdaging hoe bij jezelf te blijven en te dealen met de snelle veranderingen. Deze tijd vraagt om leiderschap, zowel vrouwelijk leiderschap wat gaat over dealen met de aardse realiteit van dit moment, verbinden en vertragen. Ruimte geven aan de processen die willen gebeuren. Als wel mannelijk leiderschap, zien wat er achter de schermen gebeurd en anticiperen op potentiële toekomsten. Een heilige ruimte bouwen van waarheid en helderheid, om in zachtheid te kunnen zijn.

IEDEREEN WORDT UITGENODIGD TOT IETS ANDERS

In landen zoals China, waar veel vanuit gemeenschappelijk goed geleefd wordt, en dagelijks offers worden gemaakt voor een groter goed, komt nu tijd voor bezinning. Pijn van het innerlijke kind en jarenlange onderdrukking komt boven. En in Nederland, een land van individualisatie waarin ieder vaak zijn eigen gang gaat, komt nu tijd en ruimte voor verbinding en solidariteit. Prachtige waarden om vanuit te leven.

TIJDPERK VAN DE STORM

Het tijdperk van de Storm wordt ingewijd. Een tijd waarin alle tijdslijnen en agenda’s samenkomen. Die van de natuur, politiek, lichtwerkers, conspiracies. Het lijken verschillende sporen maar vanuit het oogpunt van Storm, dragen ze allen bij aan hetzelfde, eenheid.

Iedereen zal zijn eigen rol in dit geheel pakken, zijn of haar eigen plek innemen. Wij voelen in deze tijd om vanuit de collectieven waarin wij werkzaam zijn onze krachten te bundelen. Om aan een heilige ruimte te bouwen. Een ruimte waarin we kunnen thuiskomen, rusten, maar ook bewust en aanwezig blijven in alle realiteiten van nu. Een ruimte van waarheid en liefde. Een ruimte om in te zijn.

Wij beseffen dat in deze heilige ruimte één ding nu belangrijker is dan ooit; de liefdes- en trillingsfrequentie hooghouden en in het oog van de storm blijven. Verankert en geaard.

VAN ANGST NAAR LIEFDE

Vanuit een hogere trilling, trek je meer positiviteit aan. Gezonde voeding, relaties, berichten en ingevingen. Er ontstaat een creatieve ruimte waarin de koers van jouw ziel en wezen de ruimte krijgt om te ontplooien. Ook jij hebt namelijk een agenda, een goddelijk plan dat tot uiting wil komen in deze tijd. En de keuzes die nu gemaakt worden bieden de basis voor de tijd hierna. Maar het vraagt moed om deze stap te zetten, waarbij er aan alle kanten aan je getrokken wordt. De hogere trilling dient verankert te worden in de materie, zodat ze standhoud. Want bij een trillingsverhoging, trek je ook weerstand aan.

Wij voelen vanuit onze kern de urgentie support aan te bieden aan het proces waar de mensheid nu in zit. Daarom bieden wij vanuit Bezield Geld een 2-weeks online programma aan, waarin elke dag een ander thema centraal staat. Dit programma transformeert langzaam in een community, die de hogere trilling vasthoudt.

DOEL VAN DIT PROGRAMMA

• De liefdes frequentie verankeren in de materie
• Ontdekken wat jouw hart en ziel nu van jou vraagt
• Bewustwording van blinde vlekken en lekken
• Opschonen van angst-imprinten en collectieve overtuigingen
• Immense shift faciliteren in ontwikkeling (business/ persoonlijk)
• Natuurlijke filters opbouwen voor invloeden van buitenaf
• Jouw uitnodigen om je ware plek in te nemen

Wij beseffen ook dat trilling verhogen een ontwikkelingspad is zonder spiritual by-passing. Anders gezegd er zijn geen short-cuts. Elke frequentie heeft zijn eigen wetten en waarheden, en bepaalde inzichten moeten inklikken op meerdere lagen. Van mentaal, naar emotioneel, tot aan aards en spiritueel. Wel kunnen we door gebruik te maken van de Storm, processen versnellen, omdat we tegenwoordig kwantum stappen kunnen zetten in onze ontwikkeling.

INHOUD

• 2 live online events met: activaties & sharings
• Dagelijks meditaties gericht op heling en bewustwording
• Mails met support, tools en werkwijzers
• Twee weken samen bouwen aan een heilige ruimte
• Toegang tot community space voor verdieping (under construction)

EXTRA

• Onderzoeken en helen oorsprong lagen (voorouderlijk/ collectief)
• Upsell mogelijkheid voor ondernemers
• Korting op materiaal van heilige ruimte bezield geld

TIJD, PRIJS & OPGAVE

Momenteel gaan we door een prachtige bewustzijns-shift. Wij voelen dan ook diep vanuit ons kern hier aan te willen bijdragen, en bieden daarom een 2weeks online programma aan. We hebben besloten dit aan te bieden voor een vrijwillige bijdrage, zodat we van de opbrengst de online leeromgeving kunnen inrichten van bezield geld. Een stappenplan om samen de nieuwe aarde te bouwen.

OPGAVE:

Meld je aan via de ticketlink en doe een vrijwillige donatie.

Je krijgt dat wanneer het programma start op de vrijdag rond 12 uur een mail waarin staat wat je van ons kunt verwachten.

Er zijn twee live events waarvan je ook de herhaling kunt kijken. Kortom, je kunt dit programma geheel in je eigen tijd doen.

De live onderdelen zijn voor dit programma zijn gedurende het programma van twee weken op de dinsdagen, van 19:00 tot 21:00.

PRAKTISCH

• Je krijgt om de dag een mail met info en meditaties die je dan in je eigen ritme en ruimte kunt doen
• Tijd van het online event wordt dinsdag 24 bekend gemaakt

ACHTERGROND INFO OVER STORM

In het werk van Jan Pieter Schreur is het Universum opgebouwd in 13 Oerkrachten. Deze komen op verschillende momenten op aarde en wijden dan een bepaalde fase in. Nu betreden we het tijdperk van Storm, de 12de Oerkracht. Poort naar de nieuwe aarde.

Storm haalt met heel veel kracht alles boven wat is onderdrukt. Zelfs de kleinste vervormingen worden op een gegeven moment zo groot, dat je er niet meer omheen kan. Net als in de natuur ontstaat er altijd rust na een storm, dode taken zijn weggewaaid en er is ruimte om te ademen. Er kan weer gebouwd worden vanaf een schoon fundament.

Storm is de kracht van transformatie en wedergeboorte, het lijnt alle tijden, dimensies en werelden uit. Niks blijft onaangeraakt door Storm, alleen wat echt is blijft staan. Dat merken we nu ook om ons heen. Alles wat er niet echt toe doet valt weg. Wat werkelijk van belang is blijft staan. Dat is de uitnodiging die storm aan ons allen doet.

OVER BEZIELD GELD

Dit programma wordt aangeboden vanuit Bezield Geld, een platform voor het ontwikkelen van bewustzijn rondom waarde-uitwisselingen. Als geld in plaats van vijand, gezien wordt als vriend en bouwsteen voor een betere wereld, en uitwisselingen weer voldoen aan waarden en wetten in overeenstemming met kosmische en natuurwetten, kunnen we de mankementen van het huidige financiële-, politieke- en organisatorische systeem helen en overstijgen. We verwelkomen de ziel en het wezen terug, daar waar het afgescheiden raakte.

OVER ONS

Jacob Geense

Ik heb veel transformaties begeleid als leiderschap coach/ managementconsultant in internationale organisaties, maar ook in kleinere organisaties. Na een burn-out en fantoom faillissement besefte ik me dat zin en vervulling in werk, het allerbelangrijkste is. Mijn kracht is heilige ruimtes maken waarin tegenstellingen en uitersten met elkaar verbinden worden. Ik ben een bruggenbouwer die de hemel met de aarde verbindt, en bepaalde ongezinde aspecten van het wezen kan verwelkomen, en koppelen aan waarde- en verdienmodellen, zodat er een ruimte komt om echt op alle lagen van de maatschappij in te dalen.

Jan Pieter Schreur

Mijn reis begon met Maya astrologie, tot ik gehoor gaf aan de roep van de Andes. Daar verwelkomde ik mijn innerlijke sjamaan, en begon ik aan mijn heilige pad. Steeds dieper voelde ik het verlangen om oude parels terug te brengen in de hedendaagse maatschappij, en pas ik oude wijsheiden toe in een praktisch jasje. Ik beweeg me in de diepte en oorsprong lagen, en creëer vanuit daar een stevige bedding voor nieuwe aarde creaties. Vanuit een nederige verbinding met de bron, de Friese voorouders en Oerstammen, open ik een veld van helderheid waarin organische structuren en inzichten heling en transformatie brengen.

http://www.jacobgeense.com/
https://aereon-creations.com/

Je kunt ook zonder mee te doen een vrijwillige bijdrage op:

https://www.doneeractie.nl/actie/42552

#inhetoogvandestorm

april 24 @ 12:00

12:00

Thuis

Aeréon, Jaco, Jan Pieter