Friese Oerstam – Zwaard van Grutte Pier

De provincie Friesland waakt over een oude en rijke geschiedenis. Het volk van de Friezen strekte uit van Zeeland (vermoedelijk zelfs tot aan Noord Frankrijk) tot aan Denemarken, kende vele koningen, rituelen en krachtplaatsen. En zelf daaronder zit een lang vergeten rijk van magie.

Deze geschiedenis is een belangrijk onderdeel van het erfgoed van Nederland, maar gek genoeg weten we er weinig van. Dit volk is net als vele andere oervolkeren ontheemd, gedemoniseerd en onderdrukt. En worstelen door collectieve gebeurtenissen nog steeds met het innemen van de ware plek. Volgens erkende geschiedenis worden de Friezen gezien als Germaans maar wij geloven dat het in de kern een ander volk is, neergestreken op Europe sinds de ondergang van Atlantis. Een volk van tovenaars en wijzen.
*
*
*
AL SINDS 2016
zijn we bezig met het herstel van de Friese wortels. Begonnen op het oereiland van de Friesen in de Atlantische oceaan, zijn we neergestreken op Doggerland. We hebben de ondergang van Dorestad herbeleefd waar de film Redbard op is gebaseerd. Tot aan de vorige editie over het Friese Vaandel, het symbool van
Friese vrijheid.
*
*
*
GRUTTE PIER
De Friezen kennen een lange tijd van onderdrukking. Door de Franken en later de Hollanders. Maar wat velen niet beseffen is dat er een tijd was dat “de Hollanders” ook Fries waren en spraken. In de tijd dat Nederland was opgedeeld in West-Friesland, Hollands-Friesland en Friesland.
Er is een splitsing ontstaan tussen de Nederlander en de Fries, en daarmee ook een splitsing en afscheiding in onze inheemse wortels. Fries zijn werd teruggedrongen tot de provincie Friesland. Nu komen we nog dichter bij ons eigen tijd en stappen we in het verhaal van Grutte Pier. Het tijdperk van de laatste genadeslag, waarin de Fries zijn vrijheid en soevereiniteit kwijtraakte. En geen vrij land meer was, maar een provincie van Nederland.
*
*
*
HET ZWAARD VAN
net als het zwaard van Excaliber is het zwaard van Grutte Pier een magisch voorwerp. Het bezit kracht wat gaat over rechtvaardigheid en gerechtigheid. Het kan je bevrijden van onderdrukking, niet dienende systemen en gevangenschap. Maar het dient wel
juist ingezet te worden anders kan het zich tegen je keren….
Wees welkom op deze 3de magische dag, van de Friese Oerstam.
*
*
*
DE DAG
* Op deze dag openen we het veld van de eeuwenoude voorouders van de Friezen, wijsheid van voorbij het geschreven woord.
* We doorlopen cruciale momenten in de geschiedenis waar de verhaallijnen doorbroken zijn geraakt, en de waarheid ondergronds ging.
* We maken ons klaar om de identiteit van ons volk te herinneren, zodat we ook ons plek kunnend innemen in ceremonies.
* Tegelijk openen we ons voor de drakenlijnen, oude koningslijnen en magiër lijnen vanuit de oerstam Frisia.
* Thema’s van deze dag is Grutte Pier – standvastig in de diepzittende waarden Vrijheid, Waarheid en Rechtvaardigheid.
*
*
* Jouw plek in het geheel
* Ontheemd en onderdrukt voelen
* De geschiedenis van je familie-lijn
* Collectieve trauma’s van Frisia
* Friese krachten en kwaliteiten
* Wat is er nodig om in beweging te komen
*
*
*
Deze dag is onderdeel van een reeks events om het oorspronkelijke gedachtengoed van de Friese Oerstam meer in het bewustzijn te brengen. Dit draagt bij aan nieuwe verbindingen, verhalen, heling, en verzamelen van informatie over ons erfgoed.
*
*
*
OPGAVE
Bijdrage: € 120 inclusief koffie/thee, vega-soep en salade
Locatie: Land van Een. Rysloane 5, 9283 XS
Datum: Zaterdag 20 januari
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Deelname:
Om de dag goed neer te kunnen zetten is er plek voor minimaal 10.
Opgave: https://oudewijsheid-nieuwbewustzijn.nl/lp/doggerland/
* Live ontmoeten op een prachtige plek in Friesland
* Vervolg op UH, Oorsprong wortels en Doggerland
* We gronden in onze inheemse cultuur
* Jan Pieter en Frederieke – beide van Friese oorsprong en voorouderveldverbinders

januari 20 @ 10:00

10:00

Friesland

Frederieke, Jan Pieter