Draken & Poortwachters

??? ??? ??? ?? ????????? ??? ??? ?????? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ???? ??? ?? ???????? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ??????, ?? ??? ???? ?? ????????? ?? ?????????? ??? ?? ????? ?? ?? ???? ???????? ??? ??? ???????? ?? ????????????? ???? ?????????????? ??????????
Dan ben je van harte welkom op deze eerste magische dag waarin wij, geliefden Florien & Jan Pieter onze krachten bundelen voor deze multidimensionale draken & schaduwwerkdag.
*
*
*
Steeds meer gaan er magische poorten open naar andere werelden en multidimensionale lagen van ons zelf. Deze delen integreren wanneer jij daar klaar voor bent, en nemen de magie van de dimensie waarin ze bestaan mee, naar onze dagelijkse realiteit.
Deze krachten waren ooit een vanzelfsprekend onderdeel van ons wezen. Maar zijn zowel op persoonlijk als op collectief niveau afgescheiden geraakt van ons menselijk bewustzijn. Deze breuk met andere dimensies kan zijn ontstaan door trauma, (macht) misbruik, collectieve rampen etc.
*
*
*
??? ???? ?? ?????
• Op deze dag bieden we bedding om oude delen te verwelkomen waar je ooit van bent afgesplitst. Pijn die ooit te groot was om te doorvoelen mag nu smelten.
• Op deze dag werken we met de poortwachters, om de verbinding te herstellen met verloren delen uit vergeten tijden, oude beschavingen en galactische werelden.
• Naast verwonde ik- en kindsdelen, kunnen er ook schaduwdelen terugkomen. Delen die vastzitten in de cycli van schuld en schaamte, afgezet tegen jouw bron.
• We openen de persoonlijke reis van de ziel, die verder gaat dat dit aardse leven. En tegelijk stappen we in het collectieve veld, en openen we ons voor dat wat wil gebeuren.
*
*
*
?? ?????? ?.?. ???:
• Focussing
• Voice dialogue
• Soulretrieval
• Geleide reizen
• Touch of matrix healing
• Systeemopstellingen
*
*
*
????????? & ?????????? ??????????
Data: 25 februari en 25 maart
Tijden: 10.30-17.30
Locatie: De open ruimte Almere
Investering voor de 2 events: 250,-
Investering voor een los event 150,-
Locatie: de Open ruimte in Almere
Josephine Bakerstraat 40, 1311 GA Almere
*
*
*
??? ???? ?? ??????
• Inzicht in je vecht/ vlucht/ verdovingsmechanismen
• De kans om oude pijn te helen
• Vastzittende levensenergie te bevrijden
• Gezondheid op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau
• Rust, ruimte en veiligheid
• Doorbraak in werk- en privéaangelegenheden
• Toegang tot nieuwe kwaliteiten en multidimensionale gaven
• Tools om jezelf te helen, bedding te geven
• Activatie van intuïtie, verbinding met je hogere zelf
• ???????????? ?????? ?? ????????????? ?? ?????????!
*
*
*
??????????? ??????
Alle diepe thema’s die wij op dit moment tegenkomen zijn tegelijk ook collectieve thema’s. We gaan hier samen in golven doorheen. Dus weet dat je nooit alleen bent. Zowel als ‘dader’ als de ‘slachtoffer’ kant. Dit is de tijd om ons innerlijk werk te doen, alles wordt vanuit de diepte losgetrild en wegkijken lukt niet meer. Wanneer wij ons duister in het licht zetten, dan heelt er ook op collectief vlak weer een stukje in de wereld. De beweging die je maakt is groots.
*
*
*
?????????? ????? – ??? ???????? ??? ?????
Naast ons persoonlijke proces, is er ook een verhaallijn die als een rode draad door het programma loopt. Namelijk het tijdperk van Babel. Na de ondergang van Atlantis en Lemurië, ontstond er een breuk tussen de mens, en de hogere hemelen, en de regenbooglagen van midden aarde. De Matrix werd uitgerold, wat maar een klein spectrum is, van het goddelijke potentieel van de mens. Het herschrijven van beperkende programma’s, loskomen van vals-licht matrixen, verbinden met universele wetmatigheden maakt, dat we de hemel opnieuw op aarde brengen. We brengen heling op snijpunten in de geschiedenis.
*
*
*
??? ???? ????
??????? ???????????
Mijn kracht is om volledig aanwezig te zijn bij wat zich in het moment laat zien. In woorden, houdingen en dynamieken worden de patronen onder het gedrag of onder de communicatie zichtbaar. Door bewustzijn te brengen op de pijn en blokkades in deze onderbewuste laag kan werkelijke verandering plaats vinden.
Door de bedding die ik geef, kunnen de meest verwonde delen smelten, zacht worden en zich gedragen voelen. Vervolgens draag ik ze stapsgewijs over, zodat jij leert om deze delen zelf te dragen. Je wordt autonoom, zelfdragend en daardoor onafhankelijk.
Door krachten te openen die betrokken zijn bij het proces ontstaat heling, een nieuwe her-bedrading die nieuwe mogelijkheden schept. De kern van wat ik doe is liefde laten stromen door het hele systeem, van mens tot ziel tot het grote mysterie van het leven zelf.
*
*
*
??? ?????? ???????
Vanuit oorsprong en diepte lagen breng ik op zachte wijze datgene boven, wat nodig is voor de volgende stap. In mijn verbinding met het Akasha-veld, de goddelijke blauwdruk, heb ik toegang tot de collectieve geschiedenis van de aarde, en kan die wanneer het nodig is in contact brengen om collectieve ne persoonlijke thema’s te helen.
Vanuit mijn bewustzijn over heilige ruimte, bied ik een zachte ruimte van helderheid, waarin onderscheid ontstaat tussen wat van jou, je voorouders of het collectief is. Omdat ik geen oordeel ken over goed of kwaad, en me zowel in het licht als donker beweeg, ontstaat er een veilige ruimte van compassie waarin de meest destructieve, vervormde en afgescheiden delen op zachte wijze kunnen thuiskomen. Behalve een heling bied ik ademende structuren en tools, afgestemd op het specifieke doel en persoon, zodat ze kunnen samensmelten met het leven

februari 25 @ 11:15

11:15