Aanbod vanuit het collectief School van Ascensie

De School van Ascensie is een collectief van meesters en begeleiders die op uiteenlopende gebieden ondersteuning aanbieden in het ontwakingsproces op Aarde. Dienen vanuit een afstemming met de bron is wat ons met elkaar verbind, en het verlangen om vanuit hart en ziel te leven.

We ondersteunen iedereen die bereid is zijn oorspronkelijke plek in te nemen, en op zijn of haar manier een steentje bij willen dragen aan het laten ontstaan van de Nieuwe Aarde. Dit doen we middels opleidingen, online evenementen, workshops, één op één trajecten en seminars.

Diensten & Producten

Naast de opleidingen en cursussen die vanuit de School, of beter gezegd vanuit Jan Pieter worden gegeven, is er ook een collectief van meesters en begeleiders die diensten aanbieden vanuit deze site. Dit wordt het collectief  School van Ascensie genoemd. Al deze producten dragen net als de School zelf bij aan de Nieuwe Aarde en worden bewaakt door het zogeheten ‘School van Ascensie keurmerk’, zodat in al deze facetten dezelfde kwaliteit wordt gewaarborgd.

Vooroudersessie

Aeréon

In deze tijd komen vele lagen samen. Zo ook het werk wat duizenden jaren geleden begon in de dertien Oerstammen. Zij hebben allen een taak, en deze dertien Oerstammen zijn in de oorsprong weer onderverdeeld in dertien families. Al deze families hebben lang geleden een missie uitgezet, die nu op het punt staat om via jou tot voleinding te komen.

Innerlijk kind sessie

Almira

Het innerlijk kind is het meest pure, creatieve, speelse maar ook kwetsbare deel in ons. Door een traumatische gebeurtenis in onze jeugd kunnen kindsdelen zijn gevlucht, bevroren of ons zijn gaan saboteren, waardoor we niet meer de levensvreugde ervaren, die we hadden als een kind. Ga mee op reis en samen bevrijden we jouw innerlijk kind.

Regenboogsessies

Aeréon

Regenboogsessie betekent in feite; kleuren sessies. We beginnen in een staat van uitlijning om je missie helder te krijgen. Vervolgens ontstaat er een herordening in de elementen zodat er overzicht komt vanuit welke laag iets op aarde wil komen. Door vanuit de diepte ruimte te maken kunnen we beginnen aan je wezens-kwaliteit te verbinden aan je bedrijf.