Regenboogbegeleiding

Ik kom er steeds meer achter wat mijn signature is, mijn handtekening. Hetgeen waar mijn wezen warm van wordt. En ga helemaal aan in het begeleiden van anderen, om ook hun passie, creatie en missie in de wereld te brengen.

Zo heb ik ondervonden dat ik door middel van het ordenen van de ontwikkelingsfases je begeleid door 13 stappen. We gebruiken natuurwijsheid en kosmische patronen als kader waarin we een multidimensionale uitlijning doorgaan.

We doorlopen samen de vier elementen

Water

We openen het karmapakketje waarmee je naar de aarde kwam. Hier bevinden zich onze diepste kernprogrammeringen en transformeren we pijn naar passie

Aarde

Op Aarde is alles simpel, het gaat gewoon om leren omgaan met onze levenslessen. Daaruit voort vloeien persoonlijke kwaliteiten, de bouwstenen voor onze droom

Lucht

Nu beginnen we met het ordenen en ontstaat er een voertuig waarin je ziel vrij op aarde kan bewegen. Een houder voor je zielenmissie, jouw vorm, bedrijf of organisatie

Vuur

Uiteindelijk expanderen we en dragen we er zorg toe dat de visie duurzaam in de wereld verankert. Jouw wezen leeft verder in jouw creatie en bouwt aan zijn Legacy

Regenboogbegeleiding

Uit ervaring ondervind ik steeds meer het belang van maand begeleiding ipv losse sessie. Het geeft een veel rondere en meer complete bedding aan een proces. Er is meer focus, constanter i.p.v. de piekmomenten rond sessies. Daarom integreert het beter in het leven.

Omdat ik in alle creaties fases mezelf wil blijven aanbieden, bied ik nu ook lichte premium variant aan, waarin we samen de begin stappen doorlopen van een bezielde onderneming. Zo helen we diepte lagen rond je onderneming, zodat een inkomstenstroom opgang komt.

 • 4 maanden intense energetische begeleiding
 • Elke maand door een ander element en onderdeel van je bedrijf
 • 1 zoom of live sessie per maand (richtlijn 2 uur)
 • Samen werken aan jouw business blueprint
 • Inzoomen op mannen- en vrouwenlijn
 • Heilige ruimtes rond inkomsten stromen opbouwen
 • Nog te ontwikkelen… 13 laagsstappenmodel…

Inhoud pakketten

Regenboogsessie

Wat is een Regenboogsessie?

Regenboogsessie is de vorm van de sessies in de trajecten en betekent in feite; kleuren sessie. Deze vorm komt voort uit de 13 Oerkrachten, het fundament van mijn werk. De 13 Oerkrachten zijn als het ware de 13 oorspronkelijke kleuren waaruit alles is opgebouwd. We zijn allen afkomstig uit één kleur en hebben als doel via relaties de andere kleuren te integreren, waardoor je een bron van licht wordt. In ons contact vindt er een overdracht plaats, waardoor afwijkingen zichtbaar worden. Het gevolg is een activatie op het gewenste levensgebied, waardoor het geheel en daardoor jouw creatie, verder in de wereld kan stromen.

Hoe ziet een sessie eruit?

Zodra de sessie start bevinden we ons in een heilige ruimte waarin woorden velden en emoties activeren. Blokkades zijn oneindig omdat de wonden vooral op collectief niveau bestaan. Daarom gebruiken we je bedrijf of zielenmissie als ingang om vanuit te werken, zodat het meteen effect heeft op je huidige leven en bedrijfsflow. Datgene laat zich vaak in het moment of de aanloop ernaar toe zien. In de sessies worden vooral je wezenlijkste thema’s aangeraakt om die vanuit de oorsprong te transformeren, zodat je nu echt aan de slag kunt met je missie. De sessie is vaak de openbaring van een langere energetische voorbereiding.

 • Het instaplevel bepaald de duur, intensiteit en integratie overdracht van de sessie
 • De insteek is niet proceswerk, maar kan vooral in het begin de uitwerking zijn van de gezette intenties
 • Hoe verder we komen in het traject, hoe aardser de sessies worden omdat het wezen meer indaaldt in de materie
 • De mate van bezieling en belichaming bepaald de grootte en reikwijdte van de manifestatie

Hoe gaat het in zijn werk?

Vooraf vindt er een afstemmingsgesprek plaats waarin we samen je doelen helder proberen te krijgen. Als er wederzijds vertrouwen is en we beiden het potentie van een samenwerking voelen, stippelen we een traject uit en zoeken we samen naar een vorm die past bij onze samenwerking. Dit duurt ongeveer een half uur.

De Business Blueprint

De Business Blueprint is gebaseerd op een Universeel patroon wat we tevens gebruiken in het Levenswiel. Het stamt af van het oude Medicijnwiel wat al honderden jaren wordt gebruikt, door de wijzen der aarde. En beschrijft de cycli die we doorlopen in dit leven van baby, puber, volwassen naar elder.

Succes is alleen gegarandeerd als alle vier werelden meebewegen. Daarom gaan we in een fundament bouwen in alle vier pijlers en zal er bij elke pijler voor jou een speciale vorm uitkomen. En uiting van dat element. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die vier elementen gaan samenwerken. De een zorgt voor groei, de ander voor verdieping, weer een ander voor huisvesting of inkomsten. Elke element is even belangrijk en geldstroom is niet langer het enige meetinstrument, slecht een onderdeel, brandstof voor deze motor.

In dit programma graven we 3 sneden diep in een tuin misschien nog vol onkruid. Zodat we daarna doelbewust bloemen, planten en bomen gaan plaatsen in overeenstemming met jouw hoogste visie en diepste verlangens.