de 13 Oerkrachten

Ooit baden we allen samen in de Universele liefde van de bron. Er ontstond een verlangen te weten wie we zijn en we begonnen ons af te splitsen. Twaalf kleuren verlaagden van trilling en namen fysieke vorm aan om de perfecte droom van God en Godin te realiseren. Deze twaalf kleuren hebben zich op vele lagen verder afgesplitst tot uiteindelijk de verst mogelijke pool, die van man en vrouw. Ze kwamen terecht op Aarde in de wereld van dualiteit.

Wij hebben allemaal een bepaalde kleur als oorsprong en het is ons doel en missie om in verschillende levens de andere elf kleuren te integreren zodat we de dertiende kleur worden; de Bron. Dit is het lange pad wat we hebben gewandeld sinds de oorsprong van onze ziel. In deze magische tijd van hereniging komen vele oude zielen weer samen om hun laatste kleuren te verzamelen om zo hun Legacy te vervullen en weer terug te keren naar ons Thuis.

Draak

Noord Holland
|De energie van de Draak is de Oermoeder en omvat de immense leegte waaruit alles is ontstaan. Dit is de initiatie van elk nieuw begin. Zij draagt met haar oervertrouwen de gehele schepping en is de basis van alle bestaan. Deze ruimte is de vruchtbare voedingsbodem waar al het leven uit voortvloeit. Zowel licht als donker, zij kent hier geen oordeel over. Alles is zoals het is en komt uiteindelijk terug bij zijn of haar basis. Als een warme moeder is deze straal liefdevol en koesterend, de kracht van volledige overgave.

*

Zaad

Noord Brabant
Zaad symboliseert de fases van groei. Het potentieel is in alles en iedereen aanwezig en met de juiste focus komt het tot zijn recht. Deze kracht geeft bezieling aan de ontstane materie, het is de groeiende factor van alle creaties, de seksuele energie, levensvreugde en plezier. Door ervaring ontstaat de wijsheid om steeds de juiste vervolgstappen te zetten die nodig zijn voor persoonlijke groei. Soms doorbreek je een weerstand, een andere keer wacht je geduldig af. Het brengt licht naar zware periodes en geeft je de mogelijkheid je perspectief te veranderen.

*

Wereldoverbrugger

Zeeland
De energie van de Wereldoverbrugger brengt alles naar eenheid. Door naar alle belangen te luisteren en tegenstellingen met elkaar te verbinden, zorgt deze kracht voor samenhang tussen alle stralen. Zij overstijgt de dualiteit, omdat die uitgaat van het individu, niet vanuit eenheid. In deze straal ontmoeten de verschillende rassen elkaar en ontstaat een Universele taal. Deze straal is de stichter van het Galactische verbond en helpt ons het oude te overstijgen om het nieuwe te verwelkomen. Zo wordt een nieuwe Wereld geboren op het fundament van de oude.

*

Hand

Utrecht
De energie van de Hand laat de ziel tot zijn recht komen. Hij opent bewustzijn en brengt je in contact met de volgende laag. Bewustzijn leidt altijd tot verdere verlichting, wat zich dan uit in dienstbaar willen zijn aan het geheel. Door belangeloos vanuit eenheid te handelen, breng je daarmee ook je omgeving naar het volgende niveau. Je wordt een kanaal voor hogere krachten en brengt heelwording met je woorden en handelingen. Deze straal biedt verlossing en opent poorten naar nieuwe lagen van je Zijn, zowel in de diepte als in de hoogte.

*

Maan

Flevoland
De energie van de Maan brengt je terug bij je basis en brengt balans en zuivering. Ze draagt de veranderende kracht van de Kosmos in zachtheid als stromend water uit. Ze maakt blokkades tastbaar en biedt je de sleutels om verder te gaan. Deze constante evolutie werkt als een levend mechanisme en ondersteunt je om ergens doorheen te gaan. Ze geeft toegang tot het celbewustzijn en het emotionele veld waardoor persoonlijke en collectieve wonden kunnen worden geheeld. Door de onderstroom te erkennen kunnen emoties transformeren.

*

Hond

Overijssel
De Hond is de bewaker van waarheid en hoeder van het proces. Hij bewaakt het collectieve mentale veld en maakt het onzichtbare zichtbaar. Hierdoor zie je wat er achter de obstakels en vermommingen verborgen ligt. Om te kunnen doorzien, is altijd een staat van zelfliefde noodzakelijk, anders werkt deze gave tegen je. Daarom brengt deze kracht je eerst bij het hart. Door trouw te zijn aan jezelf en jouw idealen ontstaat een rechtvaardigheidsgevoel naar anderen. Compassie opent de deur voor jouw schaduwdelen, zodat je weer compleet kunt Zijn.

*

Aap

Limburg
De Aap is steeds weer op zoek naar inventieve uitvindingen om met vernieuwende visie vastgeroeste blokkades op te heffen in het energieveld. Door verdedigingsmechanismes te doorbreken, ontstaat er ruimte voor jouw pure essentie, je Innerlijke Kind. Door kwetsbaar te zijn ben je onkwetsbaar. Via humor, kunst en zang kun je dat wat van binnen leeft speels naar buiten brengen. Het is de kracht van expressie, het vaste komt in beweging. Vanuit hier kunnen we niet voedende programma’s herschrijven en technologie vanuit eenheid inzetten.

*

Hemelwandelaar

Drenthe
De Hemelwandelaar stemt het Aardse en het Kosmische op elkaar af, maar ook op de verschillende lagen in de mens. Ze helpt om balans te brengen in de verschillende dimensies en daarmee ook de lagen van bewustzijn. Jij bepaalt jouw werkelijkheid door middel van de woorden en frequenties die je uitzendt. Door af te stemmen kun je een boodschapper worden van licht en draag je de oplossing en antwoorden voor ieders probleem uit. De poorten naar multidimensionaliteit gaan open en met jouw schoonheid beng je de Hemel op Aarde.

*

Tovenaar

Friesland
De energie van de Tovenaar brengt je terug naar het bewustzijn van de oorsprong. Het is het diepe onderbewustzijn, daar waar fantasie en magie werkelijkheid worden. Tijd en ruimte zijn slechts aardse illusies en beperkingen. Alles bestaat tegelijkertijd, alles bestaat in jou. Jouw realiteit is een afspiegeling van jouw onderbewustzijn. Door de tempels van je hart te betreden en in jouw diepte af te dalen, komen al je delen op één lijn met je Hogere Zelf, jouw Wezen. In deze plaats van stilte kun je toekomst, heden en verleden vormen naar met Goddelijke wil.

*

Adelaar

Gelderland
De Adelaar is de visionair en kan door alle mogelijke tijdslijnen te volgen in elke handeling de hoogst mogelijke werkelijkheid voor ons allen tot uiting brengen. Deze straal brengt onvoorwaardelijke liefde op Aarde.  Alle angsten en het duister komt boven, zodat de verbinding met je Hogere Zelf kan worden hersteld. Hij bevrijdt je van de collectieve pijn door alles te laten zijn. Dan vlieg je hoger dan ooit te voren. Deze straal verbind je met het raster van zwarte gaten en antimaterie. Zo worden velden, netwerken en mensen verbonden.

Deze kracht brengt eenheid tussen man en vrouw. Eenmaal geïntegreerd kun je in vrijheid verbinden.

*

Krijger

Groningen
De Krijger is de oervader, de overlever en basis van het bestaan. Hij zorgt voor het ontstaan van plichtsbesef, eigenwaarde en zelferkenning. Nu kan je gaan putten uit je Wezen. Alles wat niet in overeenstemming is met het Scheppingsplan wordt aangeraakt en overwonnen. Door alle angsten onder ogen te zien, word je onschendbaar en kun je vrij manifesteren. Het is de verbinding met de Sterren, de pure mannelijke essentie, de beschermende energie die met zachte kracht het vrouwelijke tot overgave brengt zodat we in harmonie kunnen samenwerken.

*

Storm

Zuid Holland
De energie van de Storm belichaamt de cyclus van groei, bloei, afsterven, leven en dood. Achter de omgevallen structuren ligt Universele eenheid op ons te wachten. Deze kracht brengt alles op zijn plek. Het maakt los wat vast is geroest. Alleen wat echt is blijft nog staan. Het geeft toegang tot ons DNA, de Blauwdruk en Grootmeesterschap. Het doordringt alle niveaus van de schepping van het moleculaire niveau, tot aan het allerhoogste. Je hieraan overgeven is de enige weg, zo ontstaat er ruimte voor het paradijs. Je raakt verbonden met al jouw delen.

*

Zon

Nog te landen in Nederland
De Zon is de energie van alle andere twaalf stralen samen. Het is de vreugde en hereniging van al het leven en houdt rekening met het Hoogste Goed van ons allen. Hieruit is alles ontstaan en hiernaar zal alles vroeg of laat terugkeren. Er bestaat geen oordeel, geen onderscheid, geen dualiteit; alleen maar oneindige liefde, intelligentie, begrip en mededogen. De verbinding met de Bron is hersteld en alle problemen en schaduwen lossen zich op in het Goddelijke licht van perfectie. Je bent klaar voor de volgende fase van de Kosmische evolutie.

*