Welkomstwaarden

School van Ascensie biedt diensten aan waarin een heilige transitie mogelijk is. We verwachten dat beiden partijen ten alle tijden dienstbaar zijn aan het potentieel wat zich vanuit daar wil openbaren, en verantwoordelijkheid nemen voor het landen van wat wil zijn. Dat vertaalt zich naar inzet, transparantie, integriteit daar waar bewustzijn is, waarbij het financiële component bekrachtigend en integer wordt ingezet ten dienste van het hogere doel.

Het is voor ons dus belangrijk dat het wezenlijke wordt erkend en meedoet, en dat er wanneer daar iets wordt geopend ook bereidheid is dat op aarde te brengen in kloppende uitwisselingen. Anders lopen wij leeg zonder dat daar iets voor teug komt.

Hieronder staan de richtlijnen die we hanteren bij onze opleidingen, sessies, trajecten en projecten.

Intellectueel Eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. En je mag deze informatie delen, kopiëren, verspreiden zoveel als je wilt. Het is juist ons doel om deze informatie te delen om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hun te ondersteunen in het groeien in (spiritueel) bewustzijn in de brede zin van het woord. Dit geldt ook voor het eventueel doorsturen van onze nieuwsbrief of het delen van een Social Media bericht.

Andere overwegingen
We streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. School van Ascensie is niet aansprakelijk voor enige informatie die op andere websites staan, waar wij via hyperlinks naar verwijzen. Dit geldt ook voor onze uitingen op Facebook en Twitter.

Communicatie waarden

 • Zakelijke communicatie zoals vragen rondom; sessies, tijdstippen, thema’s, persoonlijke onderwerpen, dienen via mail te worden doorgegeven.

 • In overleg kan whatsapp gebruikt worden als communicatie tool binnen kantooruren, maandag tot vrijdag tussen 8 en 17.

 • In de avonden, weekenden, feestdagen en vakantietijden zijn wij niet aanspreekbaar voor spoedgevallen (mits anders is afgesproken in de samenwerking).

Financiële waarden

 • Betaling vooraf of bij aanvang. Bij trajecten maandelijks per steeds afgesproken dag van de maand obv factuur.
 • Indien er gekozen is in termijnen te betalen blijft de betaalplicht voor het gehele traject staan, tenzij dit anders wordt afgesproken en ingestemd met alle betrokken partijen.
 • Betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van factuurnummer en maand.
 • Er vindt geen restitutie of verplaatsing van een sessie plaats indien de cliënt verzuimt deze sessie vroegtijdig af te melden.
 • Wanneer je te laat komt voor een afspraak dan kan dat van de sessie tijd af gaan.
 • De sessies zijn niet door te schuiven naar een andere maand, tenzij er sprake is van overmacht (ziekte, overlijden van dierbaren etc).
 • Wanneer de klant meerdere keren de betaling en daarmee zijn eigen investering niet tijdig heeft gedaan, kan na enkele waarschuwingen het traject en de heilige ruimte rond de transitie worden teruggetrokken en stilgezet. Alle hieruit voortvloeiende consequenties en gevolgen zijn niet de verantwoordelijkheid van de school.

Afspraken rondom sessies en trajecten

 • Alle begeleidingssessies vinden plaats op vooraf afgestemde tijden via telefoon, zoom, skype of live op afgesproken locatie. Extra gesprekken mogen worden gezien als bonus.
 • De lengte van een begeleidingssessie is doorgaans tussen de 60 minuten en 120 minuten, en wordt definitief vastgesteld in het moment.
 • Als cliënt ben je verantwoordelijk om zelfinzichten en actiepunten na iedere sessie te noteren, en deze zelf te implementeren.
 • Als cliënt nodig ik je uit om één digitaal document aan te maken voor het reflectieverslag.
 • Evaluatie vindt mondeling plaats tijdens het traject. De resultaten van deze evaluatie(s) zullen worden gebruikt om zo nodig het traject bij te sturen.
 • Zowel cliënt, als begeleider gaan akkoord dat de sessies (kunnen) worden opgenomen. De audio opnames mogen alleen gebruikt worden door cliënt en begeleider, en worden niet aan derden verstrekt zonder wederzijdse schriftelijke toestemming.
 • Aan het begin bepalen begeleider en cliënt de resultaten, waarden en extra afspraken van de werkrelatie.
 • Indien er een traject is afgesloten dient deze binnen de afgesproken periode zijn afgerond. Zowel cliënt als begeleider zijn beiden verantwoordelijk voor het inplannen en ruimte maken voor de sessies. Als cliënt sessies twee keer een afspraak heeft afgezegd en er binnen de afgesproken periode geen mogelijkheid is om de sessie plaats te laten vinden kan er; 
  een extra bedrag in rekening gebracht worden vanwege extra spaceholden
  of het traject kan worden beëindigd zonder retournering sessie bedrag 

Als begeleider verwachten wij van onze cliënt:
o   Een actieve en open houding;
o   aanwezigheid en bereikbaarheid;
o   voorbereiding op de sessies en toewijding aan het proces;
o   verantwoordelijkheid; je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen groei, welzijn en het bereiken van je doelen.

Als begeleider kan de cliënt van ons verwachten:
o   Deskundige begeleiding en ondersteuning;
o   gedegen voorbereiding en afronding;
o   te allen tijde een vertrouwelijke behandeling;
o   stiptheid en bereikbaarheid;
o   focus en samenhang.
o   op afstand energetisch betrokken.
o   persoonsinformatie strikt vertrouwelijk

Levenswiel voorwaarden

 • Het totaalbedrag staat garant voor de heilige ruimte waarin jij je een jaar bevindt. Die ruimte genereert kansen en ontwikkeling die het hele jaar ook tussen de dagen doorloopt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het benutten van de kansen die in het loop van het jaar zijn ontstaan. De dagen zelf zijn momenten waarin nieuwe processen worden geactiveerd en zaken tot voleinding kunnen komen.
 • Ja zeggen tegen het levenswiel betekent het volledige bedrag betalen, ongeacht of je aanwezig bent op de dagen en weekenden. In overleg met de hoofdbegeleider kan bij onvoorziene zaken zoals ziekte gekeken worden of je bepaalde onderdelen kunt inhalen tegen wel of geen extra vergoeding. Dit is een belangrijke factor om een stevige bedding te geven. Zo koppelen we energie en eventuele weerstand los van het geld, zodat beslissingen schoon en helder worden. En geld er niet tussen komt.
 • Als je de ruimte krijgt om in termijnen te betalen gelden dezelfde vooraarden als dat je het in één keer overmaakt. Dat betekent dat tegen ja zeggen tegen het levenswiel, je het totaalbedrag betaald. Ongeacht of je stopt of doorgaat.
 • Er wordt van je verwacht dat je op de afgesproken tijden aanwezig bent. Mocht je om onvoorziene redeneren zijn verhinderd kun je alleen in overleg later aansluiten. (Mochten er extra onkosten hierdoor ontstaan worden die in rekening gebracht). (Als je een wezenlijk onderdeel mist kan het zijn dat je niet meer mee kan omdat alles op elkaar aansluit. Daardoor kan het zijn dat je voor dit jaar niet verder kan).
 • Als je vastloopt in de ruimte die wordt gegeven, en je de tools en rituelen hebt gedaan die we hebben aangereikt kun je om hulp vragen aan je begeleider. (Mocht je alsnog niet verder komen kun je ook de hoofbegeleider om hulp vragen)
 • Het Levenswiel is een balans tussen collectief en individueel proceswerk. Vaak zullen er dingen in het collectief moeten shiften voordat we als persoon verder kunnen. We proberen de aandacht zoveel mogelijk tegelijk te verdelen.

Criterium om te slagen

 • Op alle dagen aanwezig zijn
 • Minimaal 2 x intervisie

Saboteurs informatie
In het Levenswiel worden spannende dingen aangeraakt. Daardoor kan het best zijn dat verdedigingsmechanismes actief worden. Elk jaar weer komen we tegen dat als er echt iets heftigs aangeraakt gaat worden, er van tevoren weerstand ontstaat, wat zich kan uiten in smoesjes en verhaaltjes om niet te komen. Dit kan zelfs doorslaan naar de fysieke wereld waardoor er fysieke tegenkrachten je kunnen weerhouden van aanwezig zijn. Daarom deze extra noot, zodat je gewaar blijft mocht je weerstand voelen om te komen. Met saboteurs werkt het net zoals een vlinder die uit haar cocon komt. De kracht die nodig is om haar te bevrijden, is ook de kracht die nodig is om te kunnen vliegen. De kracht die nodig is om een patroon te overstijgen wordt getest, en als je voorbij de verhalen en afleiding toch komt, is de test eigenlijk al gehaald. En zal hetgeen wat geraakt gaat worden altijd meevallen

Aansprakelijkheid

 • School van Ascensie draagt bepaalde verantwoordelijkheden die vooraf de samenwerking worden vastgesteld, maar de implementatie, het succes, resultaat c.q. behalen van de doelen, blijft te alle tijden de verantwoordelijkheid van de klant.
 • School van Ascensie is betrokken en professioneel aanwezig in energetische lagen, maar is niet aansprakelijk voor psychische of fysieke kwalen die ontstaan tijdens trajecten of projecten.
 • School van Ascensie motiveert en inspireert, maar is niet aansprakelijk voor financiële verliezen of misscreaties die vanuit voorziene en onvoorziene zaken tijdens trajecten en projecten kunnen ontstaan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk van enige schade of niet behalen van succes die voortkomt uit fouten vanuit uit onze dienstverlening en vrijwaren ons van alle claims

 

Privacy verklaring

De School van Ascensie verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief met daarin persoonlijke verhalen, blogs en informatie over onze sessies, workshops en evenementen. Bij het inschrijven van deze nieuwsbrief geef je akkoord met het opslaan van je persoonsgegevens. Deze zullen niet gebruikt worden voor andere doelen dan informatie verstrekken.

Vanwege de wetswijzing persoonsgegevens en privacy verklaring hebben wij de onderstaande informatie opgemaakt. Mocht je het hier niet mee eens zijn verzoeken we je uit te schrijven bij de nieuwsbrief, dan kan met de link Unscribe newsletter, of door contact op te nemen met onze administrator op info@schoolvanascensie.nl

Privacy en Cookie Policy School van Ascensie, Versie 1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 19 december 2019.

School van Ascensie, gevestigd Straatweg 30 A, 3606 BB Maarssen 2 9101 AG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
School van Ascensie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Of als u zich heeft ingeschreven bij onze nieuwsbrief, of de voorgaande nieuwsbrief ten tijde van Tzolkin Portal.

Hieronder vindt u een overzicht van bepaalde persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Adresgegevens (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Telefoonnummer (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– E-mailadres  (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Overige persoonsgegevens (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd) die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (Mail) correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)
– Bepaalde bankgegevens ten aanzien van een gedane bestelling (indien noodzakelijk, of zelf aangeleverd)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoolvanascensie.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
School van Ascensie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw reservering en betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen of aanvullingen op ons programma

Geautomatiseerde besluitvorming
School van Ascensie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van School van Ascensie) tussen zit. 

Delen van persoonsgegevens met derden
School van Ascensie verstrekt uitsluitend informatie aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verder worden gegevens gedeeld met externe verwerkers zoals het boekingsysteem via iDEAL, email adressen naar Mailchimp t.b.v. de nieuwbrief verzending.

Op deze website worden cookies geplaatst door derden.
Door het Nieuwsbrief opmaak programma Mailchimp wordt een cookie geplaatst om de inschrijvingen voor de nieuwsbrieven te bewerkstelligen.
School van Ascensie heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp afgesloten

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Gegevens inzien, aanpassen of (laten) verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door School van Ascensie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoolvanascensie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
School van Ascensie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

School van Ascensie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@schoolvanascensie.nl