Opsteller en representanten dag training: thema gewaarwording en voelen

Bij opstellingen is de gewaarwording en het vermogen om invloed uit te oefenen over de beheersing van de gevoelswereld van zowel de opsteller als de representanten enorm van invloed op het proces en resultaat van de opstellingen. Daar waar je gewaar bent op lagen van bestaan kun je ook heling brengen en  veranderingen doorvoeren. De lagen waar je nog  niet gewaar van bent, worden vaak niet meegenomen. Een volgende stap is om als schepper zelf invloed op die laag van bestaan uit te oefenen.

Net zoals een bodybuilder spieren op kan bouwen, kunnen opstellers en representanten ook hun percepties (zien, voelen, horen, ruiken, proeven, weten) van het lichaam en de spirit trainen om hun gewaarwording op de wereld te vergroten. Hetzelfde geldt voor de beheersing van de gevoelswereld. Je kunt jezelf bewust of onbewust in een gevoelsstaat van bijvoorbeeld apathie, verdriet, vijandigheid, enthousiasme of sereniteit brengen. Ook komt het vaak voor dat we bepaalde gevoelens heel goed kunnen voelen en andere gevoelsstaten vermijden of simpelweg nog niet kunnen doorvoelen omdat daar trauma op zit. Als een facilitator in staat is om op alle gevoelslagen te kunnen voelen, kan zij ook gemakkelijker heling brengen op die lagen. Door hier ook nog zelf sturing aan te geven wordt de controle over jezelf en de situatie aanzienlijk verhoogd en kunnen je dieper, sneller en harmonieuzer tot een nieuwe ordening komen.

Met deze workshop maken we een beweging van reactieve spelers van het “magische veld” naar actieve vormgevers van het veld en de ordening.

De dag heeft een heel praktijkgerichte indeling waarbij theorie en eigen inzichten (gewaarwording) met oefeningen samen komen. We werken met verschillende oefeningen om onze percepties te verhogen, meer te kunnen voelen, zelf sturing aan de gevoelswereld te geven, af te leren stemmen en tegelijkertijd van meerdere perspectieven gewaar te worden. Tijdens deze dag maken we ook veel gebruik van Het Elfenspel (Jan-Pieter Schreur & Willeke de Wit, 2018), een opstellingenspel speciaal gemaakt voor (verdiepings-)werk met opstellingen.


Voor wie is het bedoeld?

De training is in beginsel voor opstellers en representanten van (familie)opstellingen bedoeld. Personen die affiniteit met opstellingen hebben en personen die hun gewaarwording of mediamieke talenten willen verhogen zijn ook van harte welkom. De oefeningen en het dagprogramma spreken mensen op verschillende niveaus aan en je zal uitgedaagd worden om jouw eigen niveau te verhogen.


Praktisch
Wanneer: woensdag 19 februari 2020 van 10.00-17.30
Waar: Centrum Sensibel (Johan Jongkindrade 285c, 2908 CC Capelle aan den IJssel)
Kosten: € 110,- inclusief BTW, koffie/thee en bewijs van deelname.
Opgave: stuur een e-mail naar roland@schoolvanascensie.nl voor opgave.


Begeleiders

Willeke de Wit
Ik ben heel mijn leven bezig geweest met familie, communicatie en systemen, alleen wist ik dat toen nog niet. Als 6-jarige zei ik al; “Wat is dit goed dat ik dit gezin heb uitgekozen, wat kunnen we hier veel leren.” Niet wetend wat me allemaal te wachten stond.” Dit bepaalde mijn verdere weg die ik liep volledig. Na lange tijd met kinderen, families en systemen te hebben gewerkt ben ik in 2012 begonnen met de Kleine Tiki (school voor creatieve counseling). Dit opende mijn gevoelsleven volledig en ik kwam in een stroomversnelling terecht. Ik kwam op het pad van de Tzolkin, het medicijnwiel, de opstellingswereld en werd gevraagd om schilderijen te schilderen voor het Elfenspel. Het Elfenspel wat we gemaakt hebben om opstellingen te kunnen doen op allerlei niveaus; 1 symptoomniveau (hier en nu niveau), 2 het psychodynamisch veld (familieniveau), 3 systemisch niveau (veld van de voorouders), 4 archetypisch niveau ( veld van de stammen en natuurwezens), 5 spiritueel niveau. Het maakproces heeft 3 ½ jaar in beslag genomen, 3 ½ jaar waarop ik me mocht verbinden met allerlei energieën, om ze te kunnen schilderen.

Er is niets mooiers dan de verschillende werelden met elkaar te verbinden en wat ik heb mogen leren weer door te kunnen doorgeven.

Roland van Olst
In 2007 kwam ik voor het eerst in aanraking met een familieopstellingen. Volkomen overrompeld door emoties en gevoelens was ik vooral gefascineerd geraakt door de representant die mij vertegenwoordigde. Deze persoon, die mij nog nooit gezien had, was een 1000 keer betere versie van mij, dan ik die al 21 jaar mij in dit lichaam  was! Hij was zich meer gewaar van welke gevoelens, gedachten, overtuigingen,  remmingen en trillingsniveaus er zich in mijn lichaam en wereld afspeelden. Hij was zich meer gewaar van hoe ik mij tot andere personen en de wereld verhield . Hij was zich meer gewaar van mijn potentie. En hij kon overal beter expressie aan geven. Vastberaden om dat ook te kunnen en zijn huidige niveau zelfs te overtreffen ben ik opstellers aan gaan schrijven om als representant mee te doen om mezelf te trainen. Twee á drie jaar lang heb ik destijds naast studie en werk bijna elke week met een opstellingenworkshop mee gedaan. Daarnaast heb ik de jaren erna nog velen andere trainingen gevolgd om mijn doel te bereiken. Nu geef ik vanuit mijn onderneming Pratende Vader en vanuit de School van Ascensie workshops en mini-trainingen met een focus op het verhogen van het waarnemingsvermogen en het ontwikkelen van krachten. Mijn voorliefde voor opstellingen heeft bij mij een verlangen aangewakkerd om het collectieve opstellingenniveau te verhogen. Mede hierom het aanbod van deze dag training. Ik eer de god/godin in jou!

februari 19 @ 11:00

11:00

Capelle aan den IJssel

Roland, Willeke