In deze speciale december editie van Oorsprong Wortels hebben we ons voornamelijk gericht op de vergeten geschiedenis van Nederland. Sinds de komst van de kerk is een deel van de kennis en verhalen verloren gegaan.

Daarom gingen we onbevangen op pad, om te zien wat de energie ons liet zien. We hebben getracht het gat te vullen (wat eigenlijk het plan was voor de volgende keer). We gingen niet terug naar de stamvader of moeder, maar bleven in de regio.

Zo kwamen we in aanraking met de 7 stammen die de Nederlander van nu heeft gevormd.

*

 
Voor het eerst dat we tijdens de meditatie een nee hoorden. We mochten niet verder. En omdat de volgende stap vanuit het collectief gekozen moest worden, braken we de meditatie af om de nee verder te onderzoeken.

De nee was omdat een aantal stammen nog niet hun plek hadden ingenomen, en we als collectief de volgende stap moesten zetten. In de opstelling werd zichtbaar dat de Romeinen iets hadden afgepakt van de oorspronkelijke bewoners van deze grond. Zij hadden een deal gesloten met een pre-Saksische stam. Dit was iets tastbaars, maar ook iets heel persoonlijks, namelijk de kinderen. Pas toen de Friezen erbij kwamen gaven zij dit weer terug. De opstelling speelde zich af in verschillende tijden en vanuit het diepe verleden kwam langzaam de kennis naar het nu. Daar stonden de twee Oerstammen van deze grond, de Friezen maar nu ook de Germanen.

Daar in het verleden waren de oorspronkelijke koningslijnen doorbroken geraakt, waardoor de huidige koningslijnen op die plekken konden staan. Maar zoals al eerder gezien hadden zij daar niet de draagkracht voor, en werden de kinderen gebruikt om middels zwarte magie die plekken te kunnen bekleden.

Terug naar de oudere tijd, daar hadden de Germanen getracht de Romeinen te stoppen met bloedmagie, maar dit had alleen maar hun eigen grond vervuild gemaakt, en daarmee ook hun eigen lijnen. Door dit te zuiveren konden de oorspronkelijke stamvader en stammoeder van de Friezen en de Germanen dichterbij bij het nu komen, met al hun kracht en wijsheid.

Verder in de tijd lieten opeens een aantal andere stammen zich zien, en opeens waren daar 7 stammen waar Nederland uit is opgebouwd. Deze 7 verenigde stammen stonden allemaal ook weer voor een chakra.

7 Friezen – kroon
6 Germanen – derde oog
5 Saksen – keel
4 Batavieren – hart
3 Vikingen (deens) – zonnevlecht
2 Franken – sacraal
1 Galliërs – basis

* en de moderne Nederlander stond voor ze alle 7 tezamen..

Het koningshuis zijn macht brokkelde af en ze verstopten zich nog achter het enige wat ze hadden, hun geld, en de aansturing vanuit een galactische macht. Maar hoe meer van die kennis en kracht naar het nu kwam, hoe meer hun energie uit hen wegvloeide, tot uiteindelijk 11 oorspronkelijke koningslijnen zich lieten zien. Zij namen het geld terug om het te verspreiden over het volk.

Maar voor wij als Nederlanders de kennis en kracht konden dragen moesten we het gat in de geschiedenis en ons onderbuik dichten. Dit gat stond symbool voor onze kinderen, pas als die bedding en basis er was, kon de sleutel naar het nu komen om niet alleen de geschiedenis te openen.

Er blijken ascensie poorten in Nederland te zitten waarvan de eerste al enige tijd geleden is opengegaan, een poort rond Leeuwarden gekoppeld aan de kroon-chakra. Dit openende deze lijn met kennis en informatie. Maar al eerder heb ik kenbaar gemaakt dat ook hier in Wijk een ascensie poort zit, namelijk die van het zonnevlecht bewaakt door de Vikingen. Deze staat voor de kracht, die wij als Nederlanders dienen uit te lijnen met het Goddelijke, de kroon.

Voordat die poort open ging moesten alle stammen het met elkaar eens zijn. Maar er moest nog veel uitgesproken worden. De Friezen waren nog boos op de Franken, en de Galliërs waren eigenlijk al klaar met hun evolutie en konden ascenderen, maar werden nog tegengehouden door de Romeinen. Ook de Batavieren droegen veel pijn en wrok tegen de Franken, die hen waarschijnlijk hadden vernietigd. Zij namen dapper hun plek weer in. De Vikingen zochten erkenning die ze uiteindelijk aan zichzelf mochten geven.

Nu waren ze allen op één lijn, en kon de poort langzaam open, een poort die gaat om het middenrif van Nederland. Hier hebben Yvonne en ik, maar ook alle mensen die hier zijn geweest hard aan gewerkt. Het was niet bepaald licht!

Of deze 7 stammen nou tot de Ingveoonse verenigde stammen hoorden laat ik in het midden, voor mij is dit nieuwe informatie. Ook weet ik niet zeker wat de precieze namen en volken zijn, het slechts een observatie van een schouwspel wat voor ons ogen ontstond. Het plan om met slavernij bezig te gaan, pakte anders uit dan geplant, maar misschien was dit wel nodig om die te laag uiteindelijk te gaan pakken. Deze slavernij ging dus terug tot aan Rome..

Wat we de volgende keer gaan ontdekken is de vraag, wel is zeker dat het belangrijk is dat alle zeven poorten opengaan, zodat wij volledig ons kracht kan pakken. Dit zullen niet wij alleen doen, maar ook jullie die dit lezen kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Er is weer een stuk geschiedenis uitgelijnd met de oorsprong. En voor mij belangrijk om te beseffen dat het niet alleen de Friezen zijn hier, maar dat ook de Germanen hun plek hebben verkregen. En natuurlijk ook alle andere stammen die hier weer uit voort vloeiden…

Nu deze poort open is kunnen we gemakkelijker patronen doorbreken die ons voor lange tijd gevangen houden in het verleden. Doe je voordeel ermee!

Wat houdt jou al een tijd vast?
Welke stap lukte het maar niet eerder om te zetten?

Gebruik de vrijgekomen energie om je leven te verrijken!

We nemen een kleine pauze en komen terug met de oorsprong wortels in Breda, op 7 maart. Dan graven we verder in onze geschiedenis. Fijne wintertijd!

In liefde en kracht,
Willem, Almira, Bart, Yvonne en Jan Pieter